W dniach 15-19 marca br., w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi odbywał się kurs CLS dla członków organizacji proobronnych biorących udział w szkoleniu MON paszport 2021. Elementem konferencji było uroczyste zakończenie kursu wręczeniem certyfikatów przez Komendanta Centrum wz. ppłk Tomasza Stefańskiego. Jednym z kursantów był członek naszego stowarzyszenia pchor. ZS Kamil Błędowski, któremu dziękujemy za aktywną postawę i ukończenie kursu z wyróżnieniem.

Podsumowaniem kursu była konferencja z udziałem Komendantów, Dowódców przedstawicieli organizacji, której przewodniczył dyrektora Biura Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej gen. bryg. dr inż.  Artur Dębczak. Związek Strzelecki reprezentował Komendant Główny st. insp. ZS Roman Burek.

Dyrektor biura gen. bryg. dr inż.  Artur Dębczak, wręczył dyplomy uznania, tym  organizacjom, które uczestniczyły w programie paszport w latach 2017-2020. Dyplom odebrał Komendant Główny Związku Strzeleckiego. To wyróżnienie jest wypracowane przez członków ZS, którzy w tamtym czasie poświecili dużo prywatnego czasu, zaangażowania jak również własnych finansów głównie dla realizacji planów szkoleniowych MON.

 

Artykuł: Roman Burek

Zdjęcia: WCKMed, własne