W dniach 22-26 marca odbyła się ostatnia edycja kursu Combat Medic.
Z piętnastu uczestników tylko pięciu otrzymało certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu, które wręczył Komendant Centrum.
Wszystkim pogratulował zaangażowania i wytrwałości oraz życzył powodzenia w dalszej służbie.

Kurs odbył się we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji z Gdańska, Gdyni i funkcjonariuszami Wydziału Zabezpieczenia Działań, Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.

Gratulacje dla Mariusza Matla z Oddziału Szydłowiec ZS za ukończenie kursu COMBAT MEDIC z najlepszym wynikiem z pośród 15 uczestników.
Mariusz jest od ponad 15 lat strzelcem ZS oraz żołnierzem zawodowym w Bielsku Białej.

Kurs COMBAT MEDIC jest skierowany dla Ratowników Medycznych służących w Siłach Zbrojnych RP. Polega na długotrwałej opiece (do 72h) nad poszkodowanym w warunkach pola walki w oparciu o wytyczne CoTCCC. Kurs COMBAT MEDIC to najbardziej zaawansowane szkolenie z medycyny taktycznej dla Ratowników Medycznych. Szkolenia poprzedzające kurs COMBAT MEDIC to kurs TCCC oraz CLS.

art: Roman Burek, zdjęcia WCKMed