W dniach 18-22 czerwca 2018 w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi odbył się kurs CLS – Combat Lifesaver, w którym wzięła udział grupa strzelców Związku Strzeleckiego w ramach programu „Paszport”. Strzelcy maksymalnie wykorzystali zapewnione im warunki i chłonęli wiedzę od doświadczonych instruktorów podczas wykładów i bloków szkoleniowych. Poziom nauczania okazał się bardzo wysoki, co pozwoliło strzelcom na zdanie końcowych egzaminów i uzyskanie tytułu Ratownika Pola Walki. Kurs zaczyna się najpierw od teorii po czym przechodzi się do praktyki, a kończy na egzaminach – teoretycznym i praktycznym. Zdanie teorii warunkuje zdanie praktyki. Niektórym nie udaje się zaliczyć egzaminu za pierwszym razem, ale mają możliwość przystąpić do niego ponownie z następną grupą już bez zaliczania całego szkolenia od początku. CLS skupia się głównie na nauczeniu jak zmniejszyć ilość zgonów na polu walki. Naucza się na nim między innymi jak tamować krwotoki, odbarczać odmę i udrażniać drogi oddechowe. Wszystko pod okiem doświadczonych instruktorów.
Dzięki temu szkoleniu można zmniejszyć umieralność nawet o 15%. Ważność kursu to 3 lata, po upływie tego terminu należy wykonać go ponownie, aby odświeżyć wiedzę i nabyć nowe dodatkowe umiejętności.