Uroczystość mianowania nowego Szefa Sztabu Generalnego WP

Nowym Szefem Sztabu Generalnego Prezydent RP mianował gen. Rajmunda Andrzejczaka. Ustępującego z tego stanowiska gen. Leszka Surawskiego Andrzej Duda odznaczył Krzyżem Komandorskim OOP. Jednocześnie Prezydent RP, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianował gen. dyw. Andrzejczaka na stopień generała broni. Uroczystość odbyła się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim.

Dziękując dotychczasowemu szefowi SGWP gen. Leszkowi Surawskiemu Prezydent podkreślił, że realizował on swoje zadania „znakomicie”.

Obecne zmiany na najwyższych stanowiskach w Siłach Zbrojnych RP przebiegają w sposób planowy, po wcześniejszych konsultacjach i mają na celu dostosowanie kadry dowódczej do nowej struktury kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

Uroczystość mianowania nowego Szefa Sztabu Generalnego WP

Uroczystość mianowania nowego Szefa Sztabu Generalnego WP

Art.: JZ, źródło: prezydent.pl