Komunikat w sprawie konkursu Wrzosy 2018

 

Uprzejmie informuję, że Departament Informacji i Promocji MEN nie wyraził zgody na zorganizowanie Gali wręczenia nagród laureatom konkursu Wrzosy 2018 w gmachu ministerstwa, jednocześnie Ministerstwo przekazało nagrody okolicznościowe dla laureatów konkursu.

 

Na spotkaniu Jury w dniu 3 kwietnia w Częstochowie podjęto kolejną próbę zorganizowania gali wręczenia nagród, która odbyłaby się z końcem maja.

W tej sprawie poinformujemy Państwa ostatecznie w dniu 15 kwietnia, gdzie ta uroczystość nastąpi lub nagrody prześlemy pocztą.

Obecnie poszukujemy sali na zorganizowanie uroczystej gali wręczenia nagród konkursu Wrzosy 2018.

Roman Burek