Szanowni Państwo!

W związku z planowanymi kursami i szkoleniami naszych Strzelców i Orląt w 2019 i 2020 roku pragniemy wyrazić zainteresowanie Waszą pomocą finansową i rzeczową.
Konto bankowe 18 2130 0004 2001 0351 3991 0001

Związek Strzelecki jest organizacją non profit przygotowującą swoich członków do służby obywatelskiej w zakresie wychowania patriotyczno – obywatelskiego, przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego. Aby osiągać lepsze efekty w pracy wychowawczo – szkoleniowej potrzebne jest wsparcie finansowe i sprzętowe.

Nasi członkowie, to głównie młodzież w wieku szkolnym i studenckim, ale za to chętni, poświęcający bezzwrotnie wiele swojego czasu i zaangażowania. Nietrudno jest zauważyć, iż ,,lwia część członków” wywodzi się w przewadze z niezamożnych rodzin.

Dorośli to kadra, instruktorzy pragnący wychowywać polskie dzieci i młodzież, kształtować w niej najlepsze postawy, nie otrzymują żadnego wynagrodzenia, w zasadzie, najczęściej dokładają z własnych pieniędzy, wykorzystując często swój czas wolny i urlop, pracują dla Polski jedynie z potrzeby serca – nie dla apanaży i stanowią pewnie już ostatnie pokolenie działaczy ideowych.

W ponad dwudziestoletniej działalność naszego Stowarzyszenia w III RP widzimy nieustanną konieczność dalszej pracy u podstaw, zwłaszcza pracy z młodzieżą i dziećmi-orlętami.

Więcej informacji uzyskacie Państwo kierując pytania mail: komendant@zwiazek-strzelecki.pl Tel. 604219765

 

Roman Burek