Już po raz czwarty strzelcy z Oddziału Kraków gościli na deskach teatralnych tym razem pojawili się w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach wraz z „JaNowyTeatr”. Spektakl odbył się w niedzielę 26 listopada 2017 roku o godzinie 15:00. Aktorzy amatorzy w ilości około 80 osób przedstawili prawdziwą historię Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych, którymi dowodził kpt. Henryk Flame ps. „Bartek”.

„Widowisko pt. „Polska dziś woła nas” jest poświęcone młodym ludziom, którzy autentycznie żyli wartościami „Bóg, Honor, Ojczyzna” i którzy w imię tych wartości podjęli walkę z ideologią zła ubraną w fałszywe hasła o „wolności”, „dobrobycie” i „służbie narodowi”. Ponieważ byli niezłomni w swoich postawach – czerwona zaraza reżimu komunistycznego jaka rozlała się po naszym kraju w 1945 roku za główny cel obrała ich zagładę. Uruchomiła machinę zła postępu, by ich „zlikwidować” oraz propagandę i milczenie, by ich „wykląć” z naszej pamięci. Zgrupowanie Partyzanckie Narodowych Sił Zbrojnych VII Okręgu Śląskiego pod dowództwem kpt. Henryka Flame ps. „Bartek” powstało wiosną 1945 roku. Trzon oddziałów partyzanckich tworzyli byli żołnierze Armii Krajowej oraz innych organizacji konspiracyjnych.

Celem oporu zbrojnego była samoobrona przed władzą komunistyczną, która dążyła do likwidacji wszystkich żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz sprzeciwienia się narzuconego Polsce reżimu. Wiosną 1946 roku Zgrupowanie Partyzanckie NSZ liczyło ponad 300 partyzantów podzielonych na kilkanaście oddziałów terenowych działających na terenie Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny. W swoich szeregach skupiało głównie młodych ludzi w wieku od 18 do 23 lat. To Ci młodzi ludzie zapłacili największą cenę za walkę o Wolność naszej Ojczyzny. Jesienią 1946 roku w prowokacji MBP tzn.: operacji „Lawina” podstępem wymordowano ponad 100 żołnierzy…”

Właśnie to i wiele więcej mogli przeczytać widzowie w „folderze”, który jednocześnie był darmową wejściówką w tym dniu na widownie.

Szczególną okolicznością tego wydarzenia była 70. Rocznica śmierci Kpt. Henryka Flame ,,Bartka”, który został zastrzelony 1 grudnia 1947 roku przez milicjanta Rudolfa Dadaka w gospodzie w Zabrzegu. Na widowni pojawili się m.in. przedstawiciele rodzin bohaterów tej historii, żołnierz ze Zgrupowania Henryka Flame „Bartka” por. Stefan Siekliński ps. „Stefek”, Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej Bogdan Ścibut, Prezes Okręgu Śląsk Cieszyński Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Zbigniew Chmielniak oraz burmistrz miasta Marian Błachut i wielu innych zasłużonych osób, których nie zdoła się wymienić ze względu na ich liczbę.

To wspaniałe dzieło zawdzięczamy reżyserce Pani Barbarze Surzyn, która przez wiele miesięcy czuwała nad powstawaniem tego spektaklu i dalej czuwa by wszystkie sceny oddawały prawdziwy przekaz tamtych wydarzeń.

Drugim jakże wiążącym się wydarzeniem była premierowa projekcja filmu pt. „Więzy krwi” reżysera Dariusza Walusiaka w dniu 1 grudnia 2017 roku w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach o godzinie 17:00, na który wybrał się Komendant Oddziału Kraków Sierż. ZS Mateusz Wałęka wraz z przedstawicielami z „JaNowyTeatr”. Film poświęcony jest heroicznej walce i tragicznym losie żołnierzy ze zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”.

„20 lat temu po raz pierwszy zetknąłem się z partyzantami walczącymi z komunistycznym reżimem na terenie Śląska Cieszyńskiego. Poznałem wówczas Antoniego Bieguna „Sztubaka” dowódcę największego oddziału zgrupowania „Bartka”. Wtedy też usłyszałem o podstępnym wymordowaniu ponad 100 żołnierzy NSZ. Teraz po latach kiedy dysponujemy dokumentami UB i wydobywamy z ziemi szczątki pomordowanych żołnierzy, powróciłem do tematu. Przekonałem się, że nadal wielu ludzi stara się usilnie odnaleźć swoich krewnych, których zupełnie nie znali. To właśnie więzy krwi nie pozwalają im o nich zapomnieć…”
-przyznaje autor dokumentu Dariusz Walusiak.

Po raz kolejny na widowni pojawili się m.in. przedstawiciele rodzin bohaterów tej historii, żołnierz ze Zgrupowania Henryka Flame „Bartka” por. Stefan Siekliński ps. „Stefek”, Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej Bogdan Ścibut, Prezes IPN dr. Jarosław Szarek, Prezes Okręgu Śląsk Cieszyński Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Zbigniew Chmielniak i wielu innych zasłużonych osób, których nie zdoła się wymienić ze względu na ich liczbę.

Wpis: JZ, Autor: sierż. ZS Mateusz WAŁĘKA. Foto: Anna Szlagor