W poniedziałek 27 listopada br. uczniowie klas 4-7 PSP w Strzyżewicach – Rechcie wzięli aktywny udział w żywej lekcji historii, a jednocześnie przeszli wstępne przeszkolenie z zakresu obsługi i użytkowania broni palnej pozbawionej cech użytkowych i broni czarno-prochowej.
Stało się to dzięki uprzejmości Komendanta Oddziału Lublin Związku Strzeleckiego Lecha Marczaka – prezesa Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej., który w niezwykle interesujący sposób, nawiązując do historii własnej rodziny, opowiedział o okolicznościach utworzenia w 1910 r. Związku Strzeleckiego i jego dalszych losach. Współczesny ZS funkcjonuje jako organizacja patriotyczna i pro-obronna dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a jej głównym celem jest przygotowanie Polaków do służby obywatelskiej. Uczniowie mieli bezcenną okazję zapoznać się z obsługą broni, która „brała udział” w powstaniu styczniowym czy II wojnie światowej. Broń była oczywiście pozbawiona cech użytkowych i całkowicie bezpieczna.

Wpis: JZ, Art: Monika Widomska, Lech Marczak. Foto: Szkoła podstawowa Strzyżewice - Rechcie