5 grudnia 2017 r. świętujemy 150. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Patrona i założyciela Związku Strzeleckiego.

Prezydent Andrzej Duda 5 grudnia 2017r. zwołał w parlamencie Zgromadzenie Narodowe i wygłosił orędzie. „Urodziny marszałka Józefa Piłsudskiego, to taka inauguracja obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości – powiedział Prezydent jeszcze we wrześniu, pytany o swój wniosek w sprawie zwołania Zgromadzenia.

Zgromadzenie Narodowe to organ konstytucyjny, który zwoływany jest niezwykle rzadko. Składa się z posłów (460) oraz senatorów (100) obradujących wspólnie i od 1989 roku w Polsce odbyło się tylko 16 takich posiedzeń. Zazwyczaj dotyczą one przyjęcia przysięgi od nowo wybranego prezydenta, ale w ważnych przypadkach mogą być zwoływane w celu wysłuchania orędzia głowy państwa.

Treść Orędzia można przeczytać na stronie internetowej KPRP – http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,331,oredzie-prezydenta-rp-przed-zgromadzeniem-narodowym.html

Foto: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Jakub Szymczuk

Nie tylko w całym kraju upamiętniano wielkiego patriotę, bez którego nie byłoby wolnej Polski.
Z tej okazji również w Zułowie na Wileńszczyźnie, gdzie 150 lat temu urodził się Józef Piłsudski, weterani walk o niepodległość Polski wraz z delegacją państwową i Polakami żyjącymi na Litwie złożyli hołd marszałkowi. Dla polskiego narodu Piłsudski jest jak wieczne światło – podkreślił Jan J. Kasprzyk szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Uroczystości, w których wzięło udział kilkaset osób, odbyły się w miejscu, gdzie stała kolebka Piłsudskiego, upamiętniona dziś przez dąb – zasadzony tam 10 października 1937 r. przez prezydenta Ignacego Mościckiego i wdowę po marszałku – Aleksandrę Piłsudską.
Podczas uroczystości kompania honorowa Wojska Polskiego oddała salwę, złożono kwiaty m.in. od prezydenta Andrzeja Dudy i zapalono znicze przy rosnących w pobliżu dębach pamięci, poświęconych m.in. bohaterom powstań listopadowego i styczniowego. Dęby upamiętniają również bohaterów wojny 1920 r., obrońców Westerplatte, ofiary zbrodni katyńskiej, zesłańców na Sybir, bohaterów walk o Monte Cassino. Uroczystości zakończyło odegranie przez orkiestrę wojskową pieśni „My, Pierwsza Brygada„.

Foto: Marlena Paszkowska

Józef Klemens Piłsudski, herbu Piłsudski, urodził się 5 grudnia 1867 roku na Żmudzi. Polski działacz niepodległościowy, polityk, naczelnik państwa polskiego, Pierwszy Marszałek Polski, oraz premier Polski. Po ukończeniu gimnazjum dostał się na studia medyczne w Charkowie, po pewnym czasie został wydalony. Został wmanewrowany w spisek na życie cara, którego autorami byli członkowie Frakcji Terrorystycznej Narodnej Woli, za co został skazany na pięcioletnie zesłanie w głąb Rosji. W 1910 r. z inicjatywy nielegalnego Związku Walki Czynnej aby umożliwić działania pozwalające na budowę szerszej organizacji militarnej, utworzył legalną organizację o charakterze paramilitarnym: Związek Strzelecki. Jako strzelcy kontynuujemy Jego dzieło.

Podczas I wojny światowej organizował polskie oddziały zbrojne. Członkowie Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich stanowili podstawę Legionów Polskich. Osobiście dowodził I Brygadą Legionów i na jej czele stoczył z Rosjanami wiele bitew. Od 1920 roku pełnił funkcję Marszałka Polski. Później w wyniku politycznych zawirowań zrzekł się wszystkich funkcji wojskowych i trzymał się z dala od życia politycznego. W 1926 roku niezadowolony z ogólnej sytuacji w Polsce, siłą przejął władzę w kraju. 12 maja 1935 roku Józef Piłsudski zmarł po ciężkiej chorobie. Trumna z jego doczesnymi szczątkami spoczęła na Wawelu.

Urodził się w czasach, gdy nie było państwa niepodległego, nie było armii, a charakter Polaków można było właściwie nazwać zbiorową chorobą psychiczną, bez jakichkolwiek aspiracji niepodległościowych. A on sięgnął po testament tradycji romantycznej, odczytał ten testament i wcielił go w życie – tak o marszałku Józefie Piłsudskim mówi Bohdan Urbankowski, autor książki „Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg”.

Art: JZ, źródła: dzieje.pl, prezydent.pl, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, kresy.pl, telewizjarepublika, wiki. Foto główne: Narodowe Archiwum Cyfrowe