W 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Wojewoda Mazowiecki powołał Radę Konsultacyjną do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. jednym z członków Rady Konsultacyjnej po pozytywnym zaopiniowani przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został st. kompanijny Wiesław Mizerski komendant ZS Oddział Radom rekomendowany przez Stowarzyszenie Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym Ziemia Radomska Zadaniem Rady Konsultacyjnej jest opiniowanie wniosków o przyznanie statusu i uprawnień działacza opozycji lub osoby represjonowanej, przekazywanych przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Po wręczonych nominacjach st. kompanijny ZS Wiesław Mizerski, w imieniu nominowanych członków Rady Konsultacyjnej, wyraził podziękowanie Panu Wojewodzie za powołanie do Rady i wyraził nadzieję na dobrą współpracę Urzędu Wojewody ze środowiskiem osób represjonowanych i internowanych w stanie wojennym.

Autor artykułu:

Komendant Oddziału Radom ZS
st.komp. Wiesław Mizerski

Źródło zdjęć: www.mazowieckie.pl