Wobec braku zaangażowania się w proces zjednoczenia przez organizację Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego Komenda Główna Związku Strzeleckiego rozwiązała Konfederację Związków Strzeleckich powstałą z mojej inicjatywy w dniu 5 grudnia 2014 roku.

Konfederacja została założona w oparciu o założenia ideowe Związku Strzeleckiego A.D. 1910 oraz dewizie Bóg-Honor-Ojczyzna i porządku prawnym Rzeczpospolitej Polskiej. Wasze stanowisko traktujemy jako brak ,,Dobrej Woli” w sprawy przyjęcia historycznej nazwy Związek Strzelecki oraz dalej Zjednoczenia. Mając na uwadze mocne umocowanie historyczne (1910) nazwy ZWIĄZEK STRZELECKI, które było zaznaczone we wcześniej wspomnianych deklaracjach i prowadzonych rozmowach. Podtrzymujemy naszą dotychczasową działalność na rzecz zjednoczenia jako wyraz powszechnego obowiązku, jednak na razie nie widzimy potrzeby łączenia się w jedną organizację, skoro powstają spory takie jak wspólna nazwa. Spodziewamy się, że przy poważniejszych różnicach zdań może dojść do kolejnych podziałów, a tego nie chcemy. Przez 12 miesięcy, od kwietnia 2016 roku nie wpłynęły od organizacji Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego żadne inicjatywy w sprawie zjednoczenia. Również nie wpłynęły żadne inne propozycje o przystąpieniu od innych organizacji. Wobec czego Konfederacja stała się martwym dokumentem.

Proces wygaśnięcia porozumienia upływa zgodnie z pkt 5 porozumienia w dniu 30 kwietnia br..

Roman Burek