Po długim okresie funkcjonowania nasz oddział osiągnął możliwość logistyczną i kadrową do realizowania przedsięwzięć szkoleniowych o charakterze otwartym dla różnych organizacji proobronnych. W dniach 21-23 kwietnia 2017 r. zorganizowaliśmy pierwszy kurs z zakresu działań piechoty, w którym wzięli udział uczestnicy z rejonu całej Polski (Wrocław, Kraków, Warszawa, Skierniewice, Łódź, Lubaczów, Konin, Czechowice-Dziedzice i Częstochowa) w liczbie około 50 osób, w tym 27 kursantów. Byli to przedstawiciele Związku Strzeleckiego, Związku Strzeleckiego Strzelec OSW, Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego, Korpusu Kadetów oraz Fundacji Orzeł Biały.
Trzy grupy szkoleniowe, każda w liczbie 9 uczestników, ćwiczyły procedury przemieszczania się i walki drużyny piechoty lekkiej. Plan kursu realizowany od piątku do niedzieli obejmował wstępny test pisemny, dwa wykłady teoretyczne uzupełniane prezentacją materiałów wideo, ćwiczenia praktyczne na trzech pasach taktycznych zarówno za dnia jak i po zmroku, a także egzamin końcowy.
Siły pozorujące przeciwnika wraz z kursantami miały do dyspozycji środki pozoracji pola walki i atrapy broni długiej, co korzystnie odciążyło uczestników z zapotrzebowania materiałowego. Działanie grup i zrozumienie wiedzy podawanej na kursie było sprawdzane przez instruktorów, na czele z kierownikiem ćwiczenia, w trakcie egzaminu. Grupy kolejno realizowały patrol pieszy, w czasie którego napotykały pozorowane siły przeciwnika, zmuszające pododdziały do właściwej reakcji.
Wydarzenie zostało zrealizowane w całości przez Oddział Częstochowa Związku Strzeleckiego, a nasi instruktorzy to wieloletni członkowie organizacji, którzy zdobyli wiedzę i umiejętności w trakcie licznych szkoleń zarówno w różnych organizacjach proobronnych, jak i w jednostkach wojskowych.
Instruktorzy przygotowali zagadnienia merytoryczne korzystając z własnej wiedzy i doświadczenia, a także na podstawie opracowań: niezawodnych podręczników autorstwa Marka Mroszczyka i Pawła Makowca oraz amerykańskich instrukcji „FM 7-8”.
Kursanci, którzy zdali egzamin otrzymali specjalne certyfikaty z oceną końcową. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w kursie oraz zapraszamy na kolejne, o których będziemy co jakiś czas informować! W najbliższych dniach zamieścimy obszerniejszą fotorelację z kursu.

Źródło materiałów: www.facebook.com/ZSCzestochowa