W niedzielę 27 maja 2018 roku mł. insp. ZS Adam DŁUŻNIAK – Komendant Oddziału Częstochowa Związku Strzeleckiego, a jednocześnie Zastępca Komendanta Głównego ZS uzyskał promocję oficerską i stopień podporucznika Wojska Polskiego. Uroczystość odbyła się na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie. Tradycyjnego aktu mianowania szablą, który nawiązuje do średniowiecznego pasowania rycerskiego, dokonał gen. dyw. Adam JOKS. Patent oficerski ppor. Adama DŁUŻNIAKA podpisał Prezydent RP Andrzej DUDA. Nasz strzelec otrzymał także listy gratulacyjne od Ministra Obrony Narodowej Mariusza BŁASZCZAKA oraz Dyrektora Departamentu Kadr MON Gabriela BRAŃKI. Największym wyróżnieniem było jednak odczytanie roty ślubowania oficerskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza:

„Wierny przysiędze wojskowej, świadom godności oficera Wojska Polskiego,
składam Tobie Ojczyzno, uroczyste ślubowanie.
Będę Ci
służył zawsze, wszędzie i w każdej potrzebie.
Będę stał niezłomnie na
straży bezpieczeństwa bytu narodu i państwa.
Będę strzegł i pomnażał
chlubne tradycje bohaterskich walk
o niepodległość i sprawiedliwość.

Będę sumiennie i odpowiedzialnie wypełniał powierzone mi obowiązki,
wychowywał i szkolił swych podwładnych na prawych i dzielnych,
zdyscyplinowanych i sprawnych żołnierzy.
Będę dbał o honor i dobre
imię żołnierza polskiego.
Dobro Rzeczypospolitej Polskiej jest moim prawem najwyższym.
Nigdy Cię nie zawiodę, Ojczyzno!”

„Promocja oficerska na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie to nawet nie jest spełnienie marzeń, to coś więcej. A wygłosić rotę ślubowania oficerskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza… niezapomniana chwila i największy zaszczyt, jaki mnie do tej pory spotkał. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili”

Adam Dłużniak

https://www.facebook.com/adam.dluzniak/videos/1030419223801996/

 .

Nowo promowanemu oficerowi Wojska Polskiego składamy serdeczne gratulacje!
Część artykułu pochodzi ze strony Facebook Związku Strzeleckiego, na którą zapraszamy. https://www.facebook.com/ZwiazekStrzelecki1910