Związek Strzelecki życzy wszystkim dzieciom i młodzieży, aby nigdy nie opuściła Was odwaga, gdy przyjdzie Wam porzucić swoje bezpieczne pozycje. Życzymy Wam, abyście żyli w zgodzie z samymi sobą i z własnym systemem wartości.

Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) – dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ.

W Polsce i innych byłych państwach socjalistycznych Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 w dniu 1 czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano go w związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim. Od 1952 stało się świętem stałym. Jego inicjatorem jest organizacja zwana International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Od 1994 tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży.

Związek Strzelecki zachęca wszystkich młodych patriotów (wiek 10 – 15 lat) do służby w szeregach Orląt Związku Strzeleckiego.

Art. Janusz Ziembicki. Źródła: wiki, źródła własne, Foto: pixabay.