W dniu 26 maja w Szydłowcu odbyło się Walne Zebranie Członków ZS, na którym:
– przyjęto sprawozdanie z działalności za 2017 rok (Uchwała),
– udzielono absolutorium za kadencję 2015-2018 Komendzie Głównej (Uchwała),
– zmieniono statut ZS (Uchwała),
– dokonano wyboru Władz ZS na kadencję (Uchwały):

Zarząd Główny (poprzednio Komenda Główna)
Roman BUREK – Komendant Główny (Prezes)
Rafał BOCIĄG – członek ZG
Mateusz WAŁĘKA – członek ZG
Marcin Piotr BICZ członek ZG
Stanisław DESKA – członek ZG

Główna Komisja Rewizyjna
Wojciech PIOTROWSKI – przewodniczący GKR
Natan TOMCZYŃSKI – zastępca przewodniczącego GKR
Mateusz KOZIOŁ- sekretarz GKR

info: Roman Burek