Dwudniowa konferencja w Ostrowcu Świętokrzyskim

Okazją do dyskusji i wymiany międzynarodowych doświadczeń była konferencja naukowa „Obrona terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa” (Ostrowiec Świętokrzyski, 17-18 listopada 2016).

Do Ostrowca przyjechali eksperci z polskich ośrodków naukowych, wojskowi oraz specjaliści do spraw bezpieczeństwa z 9 państw.

Naukowcy i wojskowi dyskutowali w Ostrowcu Świętokrzyskim o roli obrony terytorialnej we współczesnych systemach bezpieczeństwa.

Temat bardzo aktualny, w środę sejm przyjął ustawę powołującą Wojska Obrony Terytorialnej. W ciągu kilku lat MON zamierza utworzyć 17 brygad po jednej w każdym województwie i dwie na Mazowszu. Międzynarodowa konferencja odbyła się w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości.

Pogarszająca się sytuacja geopolityczna w Europie Wschodniej związana z rewolucją godności na Ukrainie, aneksją przez Federację Rosyjską Krymu i wybuchem wojny w Donbasie spowodowała, że w Polsce bardzo ożywiły się dyskurs i debata publiczna dotycząca idei obrony terytorialnej. Obecnie trwają prace nad wpisaniem obrony terytorialnej w system obronny Rzeczypospolitej Polskiej. Problematyka znaczenia obrony terytorialnej dla bezpieczeństwa narodowego niewątpliwie wymaga pogłębionych, wielopłaszczyznowych i wieloaspektowych analiz.

Związek Strzelecki jako partner – organizatora konferencji reprezentował Komendant Główny ZS st. insp. ZS Roman Burek, a goście mogli wysłuchać inspirującego wystąpienia.

Konferencja wniosła wiele nowego do tzw. jakości postrzegania OT.

 PS. Obecnie jest przygotowywana umowa pomiędzy Uczelnią z Ostrowca a ZS, która ma przynieść nową jakość współpracy.

autor: Roman Burek
zdjęcia własne oraz organizatora

img_4161img_418020161118_111327dsc_6150dsc_613220161117_095717