W dniu 19 listopada w Warszawie odbyła się konferencja sprawozdawczo-planistyczna organizowana przez Biuro do Spraw Proobronnych z udziałem ponad 40 organizacji proobronnych, ZS reprezentowali:
Roman Burek Komendant Główny ZS;
Wiesław Mizerski członek Zarządu;
Janusz Ziembicki członek ZS.

Konferencja była poświęcona współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami proobronnym.

Dyrektor Biura ds. Proobronych Waldemar Zubek rozpoczął konferencję od powitania uczestników:
– Witam Was wszystkich, (…) słowem, które jednoczy Was wszystkich  jest słowo Ochotnicy. Jesteście tutaj dlatego, że poczuliście potrzebę działania w stopniu większym niż jest to wymagane. Jesteście tutaj dobrowolnie.
Dyrektor przedstawił nową koncepcję tzw. „paszportu do współpracy z Siłami Zbrojnymi”, czyli koncepcję pilotażowego programu ewaluacji organizacji proobronnych.

Odnosząc się do  wspomnianej inicjatywy, minister Macierewicz podkreślił wagę aktywnej współpracy organizacji proobronnych z MON. Minister przekazał podziękowania członkom organizacji proobronnych  – Wy czynem swoim cały czas budowaliście patriotyzm. Bez waszej determinacji, bez ruchu proobronnego nie byłoby dążenia do przemiany i odbudowy Wojska Polskiego. Tworzycie naturalne zaplecze Obrony Terytorialnej jako piątego Rodzaju Sił Zbrojnych.

Ministerstwo Obrony Narodowej udzieli wsparcia dla działalności statutowej stowarzyszeń proobronnych oraz paramilitarnych, zarówno finansowego na realizację zadań publicznych w ramach powierzenia lub wsparcia, jak i w formie przekazywania mienia ruchomego zbędnego Siłom Zbrojnym RP z zasobów Agencji Mienia Wojskowego według nowych reguł i preferencji.

,,Na wsparcie MON przede wszystkim mogą liczyć stowarzyszenia i organizacje, które wykazują aktywność i zaangażowanie w zakresie budowy społecznego zaplecza Sił Zbrojnych RP oraz szkolenia wojskowego młodzieży klas mundurowych i rezerw osobowych. Minister podkreślił wagę aktywnej współpracy z MON organizacji w ramach zasad i warunków wypracowanych przez Biuro do Spraw Proobronnych”.

Minister Macierewicz pochwalił się też ciekawą informacją, że jest posiadaczem legitymacji z numerem 1 Związku Strzeleckiego, która została mu wręczona w 1991 roku?

artykuł: Roman BUREK
zdjęcia: własne oraz ze strony www.mon.gov.pl