W uznaniu zasług dla idei pamięci narodowej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o nadaniu Medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” dla panów: Romana Burka, Krzysztofa Ciupisa, Michała Janosa, Piotra Korytnickiego, Jakuba Majki, Wojciecha Kozaka.
Medale zostały przyznane na podstawie art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r., poz. 720, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2018 r. określa nowy wzór Medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”. Odznaczenie to zastąpi dotychczasowy medal, dwuklasowy, który był przyjęty przed laty i wręczany do 2016 roku przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Bardzo serdecznie gratulujemy osobom wyróżnionym medalem, życząc wielu sukcesów i wytrwałości w realizacji planów.