„Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego przyrzekam i ślubuję…”

W niedzielę 16 sierpnia 2020 roku, trwając w obchodach setnej rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej trójka kandydatów złożyła Przyrzeczenie Strzeleckie. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili goście: Komendant Główny Związku Strzeleckie st. insp. ZS Roman Burek, weteran walk o Niepodległość RP Pani Kapitan Julia Kołosowska, major Jacek Baran z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, major Mikołaj Fojna, ksiądz Marek Krysiak – proboszcz Parafii w Jaroszowie, Sołtys wsi Jaroszów Pani Zofia Rułka, samorządowcy: Pani Barbara Zatoń i Pan Leszek Niepsuj, delegacje Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaroszowie, Stowarzyszenia „Razem dla Jaroszowa”, Klubu Seniora w Jaroszowie, Koła Gospodyń Wiejskich „Morwa Biała”, 22 Strzegomskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Arsenał” oraz strzelcy członkowie Oddziału Ząbkowice Śląskie Związku Strzeleckiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie, następnie Strzelcy, ich rodziny, mieszkańcy Jaroszowa oraz zaproszeni goście udali się na boisko ORLIK, gdzie miała miejsce oficjalna część obchodów. Po złożeniu meldunku o gotowości pododdziału do uroczystości, podniesieniu flagi państwowej na maszt oraz odegraniu Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej trójka młodych Strzelców złożyła swoje Przyrzeczenie Strzeleckie. Po okolicznościowych przemówieniach nadarzyła się okazja, aby wyróżnić najbardziej aktywnych strzelców z Oddziału Strzegom, organizacje oraz wolontariuszy, którzy włączyli się w inicjowane przez nasz Oddział Strzegom akcje wspomagania walki z pandemią wirusa Covid-19. Całość zakończyła defilada.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na uroczystość i wsparli jego organizację!

Tekst: st. sierż. ZS Błażej Kołodziej
Zdjęcia własne