bitwa pod Kostiuchnówką

Od 4 do 6 lipca 1916 r. pod Kostiuchnówką na Wołyniu Legiony Polskie skutecznie odpierały napór przeważających liczebnie Rosjan. To był najkrwawszy bój w historii Legionów. Okazał się momentem przełomowym w kwestii umiędzynarodowienia sprawy polskiej podczas pierwszej wojny światowej. Konsekwencją był Akt 5 listopada z 1916 r., który stanowił zapowiedź utworzenia po wojnie Królestwa Polskiego i odbudowania polskiej niepodległości.

Zapraszamy do zapoznania się z reportażem Tomasza Nowaka z TVP3 Łódź pt. „Jesteśmy im to winni” nt. bitwy pod Kostiuchnówką oraz opieki roztaczanej od przeszło dwudziestu lat przez zgierskich i łódzkich harcerzy nad mogiłami legionowymi. Materiał powstał z pomocą łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, którego przedstawicielki wzięły wraz z harcerzami udział 19-22 maja 2017 r. w wyprawie na Wołyń.

żródło: http://lodz.ipn.gov.pl

foto: Marzena Kumosińska

https://www.facebook.com/IPN.Lodz