Komenda Główna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się w Szydłowcu w dniu 30 lipca 2017 roku.

Więcej informacji:
Komendant Główny Związku Strzeleckiego
st. insp. ZS mgr inż. Roman BUREK
komendant@zwiazek-strzelecki.pl
tel.: 604219765

Oraz u pozostałych członków zarządu.