W dniu 30 czerwca delegaci Federacji Organizacji Proobronnych podjęli decyzję o rozwiązaniu FOP, w związku z brakiem możliwości dalszego funkcjonowania.

Decyzja głosujących była niejednogłośna. Obecny był na Walnym Zebraniu Delegatów Komendant Główny ZS st. insp. ZS Roman BUREK, który zgodnie z uchwałą nr 52 KG reprezentował członka założyciela FOP Związek Strzelecki.
FOP został jako  związek kilku (dokładnie 6) organizacji założony najpierw w marcu, następnie w dniu 26 czerwca 2015, a zarejestrowany w KRS z końcem lata 2015 roku. Jak widać nie obyło się bez poprawek.

Celami FOP było m.in. jednoczenie organizacji proobronnych, wspólne działania tych organizacji, oraz ujednolicanie szkolenia.

Zarząd FOP  pod przewodnictwem Waldemara Zubka nie potrafił doprowadzić do skutecznego zarejestrowania zmiany władz, ani statutu w KRS. Zarząd FOP od lipca 2016 roku nie podjął konkretnych działań, można stwierdzić, iż ta formuła (platforma) ,,wypaliła się”. Waldemar Zubek to członek Związku Strzeleckiego, który był protegowany przez Komendanta Głównego oraz Komendę Główną do FOP.

Należy podkreślić, że od tego czasu FOP stracił swoją siłę i przestał odgrywać rolę pomocniczości organizacjom skupionych przy MON. Zdaniem  wielu osób oraz moim, FOP służyła do inwigilacji środowiska proobronnego. Wcześniej tj. przed rokiem 2014 MON nie wyrażał większego zainteresowania organizacjami proobronnymi. Od jesieni  2014 rozpoczął się etap organizowania i interesowania się przez BBN (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego) i w końcu MON organizacjami głównie strzeleckimi.

Majątku FOP nie posiadał, chociaż w ostatnim czasie – jesienią 2016 roku, Zarząd FOP planował wprowadzić składki członkowskie.

art.: st. insp. ZS Roman BUREK