27 września obchodzimy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Święto zostało ustanowione przez Sejm w drodze uchwały 11 września 1998 r.

Data święta nie jest przypadkowa. Polskie Państwo Podziemne, działając w latach 1939 -1945 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, było fenomenem w ogarniętej wojną Europie. Jego początkiem było utworzenie 27 września 1939 r. Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w Armię Krajową.

Polskie Państwo Podziemne kierowane było z wolnych krajów sojuszniczych przez w pełni legalne władze naczelne RP: prezydenta, rząd i Naczelnego Wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwa.

W uchwale podkreślono, że oprócz pionu wojskowego – Armii Krajowej – i współpracujących z nią innych formacji Polski Walczącej, w ramach Polskiego Państwa Podziemnego działał parlament, a tajne struktury obejmowały też sprawy wewnętrzne, oświatę i kulturę, wymiar sprawiedliwości oraz komórki przygotowujące akty legislacyjne dla przyszłego niepodległego państwa.

Warto wspomnieć, że 27 września to również Święto najmłodszego rodzaju sił zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej.
W Dzienniku Urzędowym MON z dnia 14 sierpnia 2018 ukazała się nowelizacja decyzji w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wynika z niej, że Wojska Obrony Terytorialnej będą obchodziły swoje święto 27 września.

Decyzję ogłosił szef MON Mariusz Błaszczak podczas uroczystego zakończenia sztafety, jaką WOT zorganizowały w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość odbyła się przed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie.

Art.: JZ, źródła: mon.gov.pl, prezydent.pl, defence24.pl Foto: Krzysztof Sitkowski/KPRP