Główna Książnica Wojska Polskiego została powołana 13 czerwca 1919 roku rozkazem Ministra Spraw Wojskowych, z inicjatywy Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego.

Od początku była instytucją samodzielną i autonomiczną. Jej pierwszym dyrektorem był ppłk dr Marian Łodyński, który pełnił tę funkcję do 1933 roku. Zbiory, obejmujące przede wszystkim piśmiennictwo wojskowe, w pierwszym roku istnienia biblioteki liczyły niespełna 8 tysięcy pozycji, zaś dwadzieścia lat później przekroczyły pół miliona jednostek. Znaczna część książek spłonęła we wrześniu 1939 roku w wyniku bombardowań, a resztę zbiorów przechowywanych wówczas w Bibliotece Ordynacji Krasińskich na Okólniku Niemcy podpalili celowo po upadku Powstania Warszawskiego. Szacuje się, że straty CBW podczas wojny sięgnęły około 95-ciu procent stanu posiadania.

Odtworzona po wojnie Biblioteka systematycznie odbudowywała utracone zbiory – poczynając od niespełna 5 tysięcy woluminów w 1945 roku, kończąc na ponad 750 tysiącach jednostek bibliotecznych (książek, czasopism, rękopisów, starych druków, map, fotografii, plakatów i dokumentów życia społecznego) obecnie.

W 1991 roku nastąpiło przeniesienie Biblioteki do dzisiejszej siedziby przy ulicy Ostrobramskiej 109. W 2007 roku Centralna Biblioteka Wojskowa otrzymała imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W 2012 roku powstała Wojskowa Biblioteka Cyfrowa „Zbrojownia”, zapewniająca dostęp do ponad 13 tysięcy zdigitalizowanych publikacji ze zbiorów CBW. Pracownicy Biblioteki współtworzą także Polską Bibliografię Wojskową – najdłużej wydawaną bibliografię publikacji z zakresu nauk o bezpieczeństwie.

W czerwcu 2021 roku w ramach obchodów corocznego Święta CBW przy Ostrobramskiej 109 odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconą jej patronowi, Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

Czytelników zainteresowanych historią Głównej Książnicy Wojska Polskiego zapraszamy do zapoznania się z jednodniówką wydaną na 100-lecie CBW[ http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=13632&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= ], udostępnioną w Wojskowej Bibliotece Cyfrowej Zbrojownia.

Tekst: starszy kustosz Zofia Kunert, OIN
Źródło: Centralna Biblioteka Wojskowa
Fot. cbw.wp.mil.pl