Tegoroczny Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej był dla naszych strzelców wyjątkowo udany. Komendant Oddziału Częstochowa mł. insp. ZS Adam Dłużniak zwyciężył w zawodach marszowo-biegowych i w najkrótszym czasie pokonał pagórkowatą trasę ponad 100 km z Krakowa do Kielc. Dystans przebył samotnie biegnąc. Wymogiem był start w umundurowaniu i butach taktycznych. Dzienne etapy liczyły od 15 do 30 km w formie biegu na orientację z koniecznością meldowania się na punktach kontrolnych. W zawodach brali udział także żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady OT, 11 Małopolskiej Brygady OT oraz 12 Wielkopolskiej Brygady OT, a także przedstawiciele organizacji proobronnych. Podczas uroczystości 12 sierpnia w Kielcach odebrał nagrodę z rąk ministra Jana Józefa Kasprzyka oraz gen. bryg. Artura Dębczaka zastępcy dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Całą trasę marszu przebyli też: insp. ZS Krzysztof Ciupis, pchor. ZS Marcin Bicz i sekc. ZS Kinga Sobieszek.

Podczas uroczystości w Kielcach członkowie naszej organizacji zostali wyróżnieni: za udział w 25 marszach Szlakiem Kadrówki – st. insp. ZS Leszek Marcinkiewicz otrzymał pamiątkową szablę, za trzykrotne pokonanie trasy Kadrówki – sekc. ZS Kinga Sobieszek Odznaką Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki, za dziesięciokrotne pokonanie trasy Kadrówki – insp. ZS Krzysztof Ciupis Medalem „XX lat na Szlaku Niepodległości” oraz za działalność patriotyczną Medalem Pro Bono Poloniae. Z kolei pchor. ZS Wojciech Kozak i st. sierż. ZS Błażej Kołodziej uhonorowani zostali Medalami Pro Patria. Odznaczenia wręczył Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej ma bogatą tradycję, przed wojną odbywał się w latach 1924-1939, po wojnie został reaktywowany w 1981 roku. W okresie międzywojennym były to najbardziej prestiżowe zawody marszowo-biegowe w Polsce, gdzie rywalizowały ze sobą drużyny wojskowe oraz strzeleckie. W latach dziewięćdziesiątych powrócono do takiej formuły sportowej rywalizacji, również z udziałem wojska. Tegoroczna już 54 edycja marszu odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Autor fotografii: Zdjęcia własne

Autor fotografii: Michał Andrzej Rybak