Na zaproszenie ZOR RP w uroczystościach 95 rocznicy wziął udział Komendant Główny ZS. Prezesowi Alfredowi Kabacie został wręczony ryngraf ZS.
Wielu uczestników imprezy zostało nagrodzonych różnymi nagrodami.
Najstarszym uczestnikiem uroczystości był 103 letni kombatant, członek ZOR RP – kpt. w st. spocz. Andrzej Rak.
Okolicznościową statuetkę w podziękowaniu za dotychczasową współpracę otrzymał Roman BUREK – Komendant Związku Strzeleckiego.
 .
Poniżej krótka fotorelacja:
 .