W dniu 17 czerwca 2017 roku w Pająku k/Częstochowy podczas Letniego Obozu Szkoleniowego dwóch organizacji – Związku Strzeleckiego i Korpusu Kadetów – odbył się uroczysty apel wraz z Przyrzeczeniem Strzeleckim. Ceremonię zapoczątkował meldunek oraz podniesienie flagi państwowej przy dźwiękach hymnu państwowego.  Następnie sześciu kandydatów złożyło uroczyste Przyrzeczenie Strzeleckie. Przysięgę odebrał Komendant Główny Związku Strzeleckiego st. insp. ZS Roman BUREK. Po przyrzeczeniu w uznaniu zasług na polu współpracy między organizacjami, która trwa już od 5 lat, Komendant Oddziału Częstochowa ZS st. komp. Adam DŁUŻNIAK odznaczył Komendanta Głównego ZS „Odznaką Honorową Korpusu Kadetów w Częstochowie” z numerem 3. Po przemówieniu st. insp. ZS Romana BURKA odbyła się defilada i zakończenie uroczystości. W ceremonii brali udział również Główny Inspektor ds. Orląt sierż. ZS Wojciech KOZAK oraz insp. ZS Krzysztof CIUPIS.