Szanowni Państwo!

W tym roku przypada 107. rocznica Bitwy pod Laskami – Anielinem.

Związek Strzelecki wziął na siebie to odpowiedzialne, a zarazem zaszczytne zadanie, jakim jest  organizacja XXX Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski.

Współczesna historia zaczęła się trzy dekady temu. W 1991 roku, wtedy z inicjatywy zwykłych osób skupionych wokół myśli niepodległościowej Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu, w tym strzelcy i miłośnicy czynu legionowego wspólnie odkopali kawał historii. Dotarli do przekazów ludności cywilnej, miejsc i śladów świadczących o tych wydarzeniach. Przemierzyli wiele kilometrów po ziemi, na której w 1914 roku na trwałe zapisały się historia i walka Legionistów Józefa Piłsudskiego. Wtedy postanowili uczcić te niezwykłe wydarzenia czymś innym dotąd nie spotykanym na tych terenach. Wyznaczyli trasę marszu, aby upamiętnić październikowe boje z 1914 roku. Okazało się, że kontynuując to dzieło, Marsz przerodził się w małą demonstrację patriotyczną ku chwale Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego walczących z moskalami o wolną Polskę oraz wdzięczność tym osobom, którzy w II RP przez wiele lat dbali o upamiętnienie miejsc zlanych krwią Polską.

1991: I Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom – Laski.

Dzisiaj: XXX Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski 23-24 X 2021.

Zarząd Główny Związku Strzeleckiego uchwałą nr 28/2020 z dnia 6 czerwca 2020 r. powierzył st. insp. ZS Romanowi Burkowi obowiązki Komendanta Marszu.

Jesienią 1914 roku, a więc w pierwszych tygodniach Wielkiej Wojny, region wokół wsi Laski, Anielin i Brzustowa był świadkiem straszliwej bitwy, która do historii przeszła jako bój pod Laskami – Anielinem. Brali w niej udział żołnierze brygadiera Józefa Piłsudskiego. Bitwa była częścią ofensywy wojsk Austro – Węgierskich, których zadaniem było zdobycie Twierdzy Dęblińskiej (Iwangorod) w ramach operacji Dęblińsko – Warszawskiej. Na tych terenach miała dwie zasadnicze odsłony. Pierwsza toczona była w dniach 10-11 października 1914 roku. Druga kilka dni później, w dniach 22-26 października 1914 roku. W fazie drugiej bitwy udział wzięli legioniści Piłsudskiego.

Dzisiejsi strzelcy Związku Strzeleckiego skupiają w sobie najlepsze idee czynu niepodległościowego, łączą przeszłość z przyszłością. Związek Strzelecki jest bezpośrednim spadkobiercą ideowym i duchowym Związku Strzeleckiego z lat 1910-1914 i 1919-1939. Jego zasadniczym celem jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także m.in. krzewienie świadomości narodowej i kulturowej.

„Każdy członek w Związku Strzeleckim rozpoczyna służbę ojczyźnie i narodowi,

by móc następnie kształtować i wychowywać młode pokolenia Polaków”.

(Roman Burek)

 

Cel Marszu:

– poznawanie historii Polski na podstawie zrywów wolnościowych, tj. walka I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego w czasie pierwszej wojny światowej;

– wychowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych w duchu patriotycznym w oparciu o hasło BÓG – HONOR – OJCZYZNA.

– formowanie wzorowych postaw obywatelskich i wyrabianie umiejętności zdyscyplinowanego życia;

– poszerzanie wiedzy z zakresu wojskowości przykład: Bitwa pod Laskami (1914);

– propagowanie Obronności Państwa oraz popularyzowanie prospołeczne;

– XXX Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom – Laski będzie doskonałym przykładem krzewienia patriotyzmu i przypominania o męstwie naszych przodków walczących o wolność Ojczyzny.

Honorowym Komendantem Marszu jest wielokrotny Jego Komendant, st. insp. ZS Leszek MARCINKIEWICZ.

W trakcie Marszu zostanie przeprowadzony konkurs historyczny w formie testu. Przewiduje się 10 pytań o różnej skali ocen. Pytania zostaną przesłane zainteresowanym drogą elektroniczną. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz uczestników marszu. Przygotowaliśmy nagrody i wyróżnienia. Zawody strzeleckie, Centralne, indywidualne na Odznakę Strzelecką Związku Strzeleckiego, cztery klasy. Dla najlepszych przewidziano atrakcyjne nagrody oraz wyróżnienia.

Uczestnicy marszu, to głównie dzieci i młodzież szkolna: strzelcy, orlęta, studenci i żołnierze WOT, wszyscy – świadomi swej przeszłości i pochodzenia, pełnowartościowi ochotnicy umocowani w polskości – gotowi by służyć Ojczyźnie.

Założenia programowe Marszu.

Zapoznanie uczestników Marszu z przebiegiem i celem walk na terenach guberni radomskiej, losami dowódców, legionistów.

 1. Uczestnictwo w Marszu odbywać się będzie na płaszczyznach: edukacyjno-wychowawczej, patriotyczno-obywatelskiej, sportowo-obronnej.
 2. Metody pracy tj. elementy wykładu, dyskusja, scenki historyczne.
 3. Formy pracy: grupowa, indywidualna.
 4. Ewaluacja:

– sprawdzenie realizacji programu Marszu na podstawie udziału i zachowań uczestników;

– stan zaangażowania i dyscypliny, stan świadomości, odpowiedzialności i aktywności;

– osobista umiejętność krytycznego spojrzenia na wykonanie zadania.

Przebieg i sposób realizacji Marszu.

 1. Marsz odbywa się w oparciu o Regulamin Marszu, który jest podstawą prowadzenia wszelkich działań organizacyjnych podejmowanych dla jego realizacji.
 2. Realizacja Marszu odbywa się na wyznaczonej trasie w pierwszym dniu: z Jedlni-Letnisko do Pionek, w drugim dniu: z Pionek do Lasek, a także do miejsc pamięci: Żytkowice Pomnik Mauzoleum Legionistów Polskich i Brzustów Cmentarz Wojenny.
 3. Organizacja i zabezpieczenie Marszu.

– marsz odbywa się w zwartej kolumnie marszowej;

– kolumna może tworzyć 10 osobowe grupy ze względów na bezpieczeństwo lub wg potrzeb i uzgodnień;

– trasa Marszu została uzgodniona.

 1. Bazę noclegową zapewnia organizator, do niego należy również, przygotowanie pomieszczeń noclegowych.
 2. Uczestnicy Marszu zobowiązani są do przestrzegania porządku w miejscach pobytu i noclegu oraz zadbanie o użyczone mienie.
 3. Wyżywienie uczestnikom zapewnia organizator.
 4. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie i nieodpłatny transport bagaży na trasie Marszu.

Dzień pierwszy:

Radom – sobota 23 października godz. 9:00 Radom: zbiórka uczestników XXX Marszu na parkingu przy ul. Limanowskiego naprzeciw cmentarza, przemarsz na cmentarz.

godz. 9:10 Radom, Kwatera Legionowa: cmentarz przy ul. B. Limanowskiego 73, Marsz rozpoczyna się w Radomiu modlitwą za poległych legionistów i żołnierzy, oddaniem hołdu legionistom i żołnierzom spoczywających na cmentarzu w kwaterach legionowych poprzez zaśpiewanie a cappella trzech zwrotek „Śpij Kolego” oraz wystawieniem posterunków honorowych, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy.

godz. 9:30-10:00 – Pomnik Czynu Legionów Rynek w Radomiu: uroczystości, uczczenie 107. rocznicy Bitwy pod Laskami, Anielinem i Brzustowem, (Bitwa Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego z moskalami z okresu I wojny światowej (22-26 października 1914), wartę honorową wystawia Związek Strzelecki 2 strzelców, Przyrzeczenie Strzeleckie, okolicznościowe wystąpienia, prelekcję historyczną nt. działań wojennych z okresu wielkiej wojny wygłosi przedstawiciel Związku Strzeleckiego, złożenie wiązanek kwiatów; (zabezpiecza ZS), Defilada pododdziałów na Rynku w Radomiu.

godz. 10:00 Strzelnica zawody strzeleckie z broni sportowej.

godz. 10:00-13:00 Radom Rynek: wyjazd na punkt zorganizowanego wymarszu, Jedlnia-Letnisko plac Józefa Piłsudskiego dworzec PKP.

godz. 14:00 Jedlnia-Letnisko: wymarsz na trasę pieszego marszu  (dystans 10 km)

godz. 17:00-19:00 Pionki: obiadokolacja Bar Smak ul. Kozienicka 1, obok Legionówki.

godz. 19:00-20:00 Pionki: uroczystości przed LEGIONÓWKĄ  przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pionkach ul. Niepodległości 2.

Jubileusz Obchodów 110-lecia Związku Strzeleckiego w formie uroczystego capstrzyku. Uroczystość według ceremoniału wojskowego.

godz. 21:00 Pionki: nocleg w szkole w Pionkach, capstrzyk.

Dzień drugi:

Pionki – Laski – Brzustów – Żytkowice, niedziela 24 października.

godz. 8:00-9:00 Pionki: konkurs historyczny. Wymarsz na trasę marszu (dystans 7 km).

godz. 10:00-11:00 Pionki: msza św. w kościele pw. Św. Barbary w Pionkach.

godz. 11:30 – wyjazd delegacji z przed Szkoły w Laskach do Żytkowic i Brzustowa:

– uroczystości przed Pomnikiem mauzoleum Legionistów Polskich w Żytkowicach, warta honorowa, Apel Poległych, złożenie wiązanek kwiatów, zapalenie zniczy;

– uroczystości na cmentarzu wojennym w Brzustowie, warta honorowa, złożenie wiązanek kwiatów, zapalenie zniczy.

godz. 13:00 Szkoła w Laskach: uroczystości główne przy Pomniku-Kamień Marszałka Józefa Piłsudskiego część artystyczna w wykonaniu strzelców ZS (25 minut), warta honorowa, złożenie wiązanek kwiatów, zapalenie zniczy;

godz. 13:30-15:00: obiad, zakończenie Marszu.

Informacje dla uczestników Marszu:

Uczestnictwo w Marszu jest bezpłatne.

Organizator zapewnia: wyżywienie, nocleg, ubezpieczenie NNW.

Uczestnicy zabierają ze sobą: umundurowanie polowe, pałatki, śpiwory, karimaty, kubki, menażki, przybory do mycia i czyszczenia ubrania i obuwia. Środki higieny i ochrony osobistej. Każdy uczestnik marszu jest zobowiązany do podania numeru PESEL.

Osobisty ekwipunek

Mundur (czapka maciejówka, beret, czarne buty za kostkę, buty na zmianę, kilka par skarpet);

Kurtka ciepła (czapka ciepła, rękawiczki, zestaw do czyszczenia munduru i butów);

Plecak (osobiste wyposażenie, środki higieny osobistej, odzież na przebranie, pidżama);

Karimata, śpiwór, latarka, termos, dokumenty osobiste.

Ubezpieczenie obejmuje 100 uczestników Marszu.

Środki ochrony indywidualnej przed koronawirusem COVID-19 – informacje dla uczestników XXX Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski 23-24 X 2021 r.

Komendant Marszu st. insp. ZS Roman BUREK

Tel: 604 219765, e-mail: komendant@zwiazek-strzelecki.pl

Serdecznie Zapraszamy

 

Patronat

prezydent.pl
https://www.prezydent.pl/

Partner


https://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie