Szanowni Państwo!

W tym roku przypada 106. rocznica Bitwy pod Laskami – Anielinem. Związek Strzelecki jest organizatorem XXIX marszu pt. „Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski”.

W imieniu organizatorów marszu, partnerów i mediów serdecznie zapraszam na XXIX Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski w dn. 24-25 X 2020 r.

Współczesna historia zaczęła się prawie trzy dekady temu. W 1991 roku, kiedy to z inicjatywy zwykłych osób skupionych wokół myśli niepodległościowej Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu, w tym strzelcy i miłośnicy czynu legionowego wspólnie odkopali kawał historii. Dotarli do miejsc-śladów świadczących o tych wydarzeniach,  przekazów ludności cywilnej. Przemierzyli wiele kilometrów po ziemi, na której w 1914 roku na trwałe zapisały się historia i walka Legionistów Józefa Piłsudskiego. Wtedy postanowili uczcić te niezwykłe wydarzenia czymś innym dotąd nie spotykanym na tych terenach. Wyznaczyli trasę marszu, aby upamiętnić październikowe boje 1914 roku. Okazało się, że kontynuując to dzieło-marsz przerodził się w małą demonstrację patriotyczną ku chwale Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego walczących z moskalami o wolną Polskę oraz wdzięczność tym osobom, którzy w II RP przez wiele lat dbali o upamiętnienie miejsc zlanych krwią Polską.

Komendant Marszu

Enea Wytwarzanie - strona internetowa Partnera
Enea Wytwarzanie – strona internetowa Partnera