XXIX Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski 24-25 X 2020 roku będzie organizowany.

W związku z wprowadzonymi przez Rząd Polski nowymi ograniczeniami spowodowanymi przez Covid-19, które wejdą  o północy z 23 na 24 października marsz będzie organizowany na zasadzie udziału delegacji do 5 osób.

W sobotę w miejscach tj.:

– cmentarz w Radomiu zapalenie zniczy (znicze zabezpiecza Związek Strzelecki);

– Rynek w Radomiu warta honorowa 2 strzelców, złożenie wiązanki kwiatów i zapalenie zniczy (wiązankę i znicze zabezpiecza Związek Strzelecki);

niedziela:

– PSP w Laskach zapalenie zniczy (znicze zabezpiecza Związek Strzelecki);

– Brzustów złożenie wiązanki kwiatów i zapalenie zniczy (wiązankę i znicze zabezpiecza Związek Strzelecki);

– Pomnik mauzoleum w Żytkowicach warta honorowa 2 strzelców, złożenie wiązanki kwiatów i zapalenie zniczy (wiązankę i znicze zabezpiecza Związek Strzelecki).

Zwracam się z apelem do delegacji organizatorów i Partnerów marszu, proszę składać swoje wiązanki w innym czasie, by nie zwiększać liczby zgromadzonych.

Roman Burek