19 STYCZNIA 2024 R.
Finał Konkursu Historycznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych pn. Powstanie Styczniowe 1863-64 (lata 1857-1866). Szydłowiec – Rynek Wielki godz. 15.15 rozpoczęcie Centralnych Uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, msza św. w intencji Powstańców 1863 r. Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy, SCK Zamek godz. 17.00 – uroczystości patriotyczne na zamku, prelekcja Lechosława Wąsika pt. „Powstańcy Styczniowi związani z Ziemią Szydłowiecką”, zakwaterowanie Szkoła w Sadku, Sadek 170.
20 STYCZNIA 2024 R.
Sadek godz. 8.00 – Wymarsz na trasę marszu I Odcinek, Kierz Niedźwiedzi godz. 9.00 uroczystości przy mogile powstańczej z 1863 r. godz. 10.30 wymarsz na trasę marszu II Odcinek, Szkoła w Zbijowie Małym 12.00-14.00 uroczystości, prelekcja Lechosława Wąsika, Grzybowa Góra godz. 14.30 wymarsz na trasę marszu III Odcinek, Mirzec godz. 17.00 Szkoła w Mircu, Akademia, wręczenie nagród konkursu historycznego.
21 STYCZNIA 2024 R.
Mirzec godz. 9.30 – Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy wg programu, godz. 10.00-11.00 – Msza Święta w Kościele w Mircu, Starachowice godz. 12.00 – Strzelnica Świt w Starachowicach strzelanie na odznakę, ognisko, zakończenie marszu, transport busem do Skarżyska i Radomia.

Komendant Marszu – Roman Burek:
tel. 604219765 mail: komendant@zwiazek-strzelecki.pl

PROGRAM MARSZU

XVIII MARSZU SZLAKIEM POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 1863R

SZYDŁOWIEC-MIRZEC 19-21.01.2024 r.

19 STYCZNIA (PIĄTEK) 2024 R. SZYDŁOWIEC-SADEK

10.00–12.00 Sadek – PSP im. Janusza Kusocińskiego w Sadku, Sadek 170, Finał Konkursu Historycznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu powiatów szydłowieckiego, skarżyskiego starachowickiego i radomskiego, przy użyciu portalu internetowego Testportal. Konkurs pn. Powstanie Styczniowe 1863-64 (lata 1857-1866) organizowany w ramach XVIII Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863R, Organizator Związek Strzelecki przy współpracy PSP Sadek oraz Komisji Konkursowej.

15.15 Szydłowiec – Rynek Wielki – rozpoczęcie Centralnych Uroczystości 161. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego;

15.30 – 16.50 Kościół pw. Św. Zygmunta – msza św. w intencji Powstańców 1863 r., w oprawie muzycznej Miejskiej Orkiestry Dętej w Szydłowcu. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy: pod tablicą ks. Aleksandra Malanowicza, na grobach Powstańców cmentarz parafialny, przy kapliczce Powstańców Styczniowych u zbiegu ulic: Kąpielowej, Narutowicza i Sowińskiego;

17.00 Szydłowiec – Zamek – uroczystości patriotyczne na zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów, prelekcja Lechosława Wąsika pt. „Powstańcy Styczniowi związani z Ziemią Szydłowiecką”, spektakl słowno muzyczny  w wykonaniu Teatru U RADZIWIŁŁA, przemówienia zaproszonych Gości, posiłek;

17.00 Sadek – zakwaterowanie Szkoła w Sadku, Sadek 170, przyjmowanie zgłoszeń na Marsz;

20.30 – Parafia Matki Bożej Bolesnej w Sadku modlitwa, uroczystości przy krzyżu powstańczym 21.00 – Szkoła w Sadku, nocleg, kolacja, apel wieczorny, patrol nocny, capstrzyk.

20 STYCZNIA (SOBOTA) 2024 R. SADEK, KIERZ NIEDŹWIEDZI, ZBIJÓW MAŁY, MIRZEC

7.00 Sadek – śniadanie, pakowanie bagaży, sprzątanie, apel poranny, Wymarsz na trasę Marszu;

9.00–10.00 Kierz Niedźwiedzi – Uroczystości przy mogile powstańczej z 1863 r., modlitwa, Apel Pamięci, salwa honorowa, wystąpienia zaproszonych Gości, ognisko, posiłek;

10.00–12.00 Zbijów Mały – wymarsz na trasę marszu Kierz Niedźwiedzi – Zbijów Mały;

12.00–14.00 Zbijów Mały – Szkoła w Zbijowie Małym, uroczystości przy tablicy Jana Prendowskiego, Akademia, prelekcja Lechosława Wąsika pt. „Powstańcy Styczniowi związani z Ziemią Szydłowiecką”, przemówienia zaproszonych Gości, posiłek;

14.00–16.00 Zbijów Mały- Mirzec – wymarsz na trasę marszu Zbijów Mały – Mirzec;

17.00 Mirzec – Szkoła w Mircu, Akademia, występ artystyczny, wręczenie nagród konkursu historycznego, wręczenie medali i odznak, przemówienia zaproszonych Gości;

20.00 Mirzec – Szkoła w Mircu, nocleg, kolacja, zajęcia edukacyjno-wychowawcze, capstrzyk.

21 STYCZNIA (NIEDZIELA) 2024 R. MIRZEC, STARACHOWICE, MIRZEC

7.00 Mirzec – Śniadanie, pakowanie bagaży, sprzątanie, apel poranny;

9.30 Mirzec – Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku Józefa Prendowskiego cmentarz parafialny w Mircu, przy Pomniku Niepodległości (centrum Mirca), przy kamieniu poświęconemu Powstańcom Styczniowym (przy Modrzewiowym Dworku);

10.00-11.00 Mirzec – Msza Święta w Kościele pw. Św. Leonarda w Mircu;

12.00 Starachowice – Strzelnica Świt w Starachowicach strzelanie na odznakę, ognisko, posiłek;

15.00 Mirzec – Rozwiązanie XVIII Marszu, Transport busem do Skarżyska i Radomia.

Komendant Marszu – Roman Burek:

tel. 604219765 mail: komendant@zwiazek-strzelecki.pl

Plakat

Zaproszenie

Załączniki