W związku z planowanymi obchodami 153 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego oraz organizacją jubileuszowego 10 Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863R Szydłowiec-Wąchock organizowanych w dniach 22-24 stycznia 2016 roku, mam przyjemność przedstawić projekt odznaki, która zostanie wykonana w dwóch wersjach i wręczana w ww terminie:

odwzorowanie odznaki VIP 2 odwzorowanie odznaki marszowej

 

 

 

 

projekt autorstwa:
Kamil Wójcikowski
Robert Fidura
herby.manifo.com
Projrkt 3D – Polmet

 

– marszowa dla uczestników marszu, którzy ukończyli po raz trzeci marsz, VIP dla osób wspomagających obchody i marsz.

 

Mając na względzie dobro wspólne, a przede wszystkim pamięć o bohaterskich powstańcach styczniowych, zwracam się o udzielenie wsparcia finansowego na okoliczność organizacji obchodów, marszu i wybicia odznaki. Dobrowolne wpłaty proszę dokonywać na adres:

Związek Strzelecki 26600 Radom, ul. Struga 1 konto Nr 18 2130 0004 2001 0351 3991 0001 z dopiskiem marsz 2016.

 

komenda marszu: Roman BUREK

e-mail: romanburek@op.pl tel. 604219765

 

 

Organizator: ZWIĄZEK STRZELECKI ODDZIAŁ SZYDŁOWIEC

piątek 22 stycznia 2016 r. Szydłowiec

15.00 Rynek Wielki Uroczyste rozpoczęcie uroczystości 153 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

15.30 Kościół pod wezwaniem św. Zygmunta Msza Święta w intencji Ojczyzny i Powstańców

Styczniowych 1863 r., złożenie kwiatów

17.00 Zamek w Szydłowcu ul. Longina Józefa Sowińskiego 2, Akademia-uroczystości patriotyczne, wręczanie odznaczeń, poczęstunek dla uczestników marszu, przejazd na nocleg

18.00 Sadek Zakwaterowanie uczestników X Marszu (PSP w Sadku, Sadek 170), kolacja, 23.00 capstrzyk

sobota 23 stycznia 2016 r. Szydłowiec-Kierz Niedźwiedzi-Zbijów Mały-Mirzec

6.00 Sadek Pobudka, śniadanie

8.00 Kierz Niedźwiedzi Zbiórka zawodników (szkoła, godz. 8.30 zawody strzeleckie)

8.30 Sadek (Szkoła w Sadku), wymarsz uczestników na trasę marszu

11.00 Kierz Niedźwiedzi Uroczystości przy mogile powstańczej z 1863 r., modlitwa, Apel

Pamięci, Przyrzeczenie Strzeleckie, ognisko, kontynuacja marszu historyczną trasą godz. 12.00

12.00 Zawody sportowe na trasie: Kierz Niedźwiedzi-Zbijów Mały-Kierz Niedźwiedzi,

Szkoła program artystyczny oraz wręczanie odznaczeń

15.00 Zbijów Mały Szkoła program artystyczny, wręczanie odznaczeń, poczęstunek dla uczestników marszu

17.00 Mirzec Modrzewiowy Dworek (Prendowskich), grochówka prosto z kotła, maraton historyczny

18.00 Mirzec Gimnazjum Akademia, wręczenie odznaczeń, ogłoszenie wyników zawodów-wręczenie nagród i wyróżnień, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy cmentarz w Mircu (grób J. Prendowskiego), kolacja, zajęcia edukacyjno – wychowawcze, 23.00 capstrzyk niedziela 24 stycznia 2016 r. Mirzec-Wąchock

6.00 Mirzec Pobudka, śniadanie,

7.00 Marsz pieszy dla wytrwałych, ognisko (rozpalanie ogniska różnymi sposobami)

8.00 Przejazd do Wąchocka autokarem, zwiedzanie muzeum w opactwie Cystersów Wąchock

9.30 Uroczystości w Wąchocku (dworek ul. Langiewicza) złożenie kwiatów

10.30 Uroczysta Suma Opactwo Cystersów w Wąchocku

12.00 Akademia w Domu Kultury, poczęstunek w szkole, zakończenie marszu.

Komendant Marszu st. insp. ZS Roman Burek, komendant@zwiazek-strzelecki.pl, tel: 604219765

Program X Marszu 2016

Pismo 3 Marsz Sz-W 2016