Szanowni Państwo

Ogłaszam reaktywację Związku Strzeleckiego w miastach i miasteczkach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Osoby chętne, które widziałyby swoją działalność w strukturach Związku Strzeleckiego, a tym samym prowadziłyby reaktywację struktur ZS z okresu II RP, mogą kontaktować się z osobami upoważnionymi na teren województwa lub bezpośrednio do mnie tel. 604219765, mail: komendant@zwiazek-strzelecki.pl
Związek Strzelecki z okresu II RP to jedno z największych stowarzyszeń w dziejach Polski. W jego szeregach działali wspaniali ludzie. W czasach swojej świetności zrzeszał ponad 500 tys. członków, których wielu w następstwie II wojny światowej oraz po jej zakończeniu powszednio nazywano niezłomnymi żołnierzami Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Współczesny Związek Strzelecki, to patriotyczna i proobronna organizacja młodzieży i dorosłych opierająca się na pracy społecznej swych członków. Jest bezpośrednim spadkobiercą ideowym i duchowym oraz kontynuatorem Związku Strzeleckiego z lat 1910-1914 i 1919-1939. Związek Strzelecki przygotowując młodzież do służby obywatelskiej kieruje się w swojej działalności jedynie względami dobra Państwa Polskiego, a jako organizacja z ducha i czynu apartyjna, służy tylko dobru Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność Związku Strzeleckiego realizowana jest w zakresie wychowania patriotyczno – obywatelskiego, przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego. Członkowie Związku Strzeleckiego, kształtując swoją postawę obywatelską w oparciu o wartości, o których mowa w Prawie i Przyrzeczeniu Strzeleckim są aktywnymi uczestnikami życia publicznego w swych ‘małych ojczyznach’.

98_pismo_reaktywacja_ZS