Członkowie Związku Strzeleckiego z Szydłowca realizują zadanie publiczne pt. Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec. Zadanie jest wsparte przez gminę Szydłowiec kwotą 1.500 zł. W ramach zadania zorganizowali wycieczkę do Warszawy z bogatym programem edukacyjnym.
Strzelcy z Szydłowca wraz z uczniami z PSP Nr 1 i PG 2 w Szydłowcu oraz Zespołu Szkół w Majdowie odwiedzili 10 lutego 2016 roku Centrum Weterana. Na początku wizyty uczniowie udali się przed Pomnik Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa, gdzie wzięli udział w ceremonii upamiętnienia poległego w Afganistanie st. chor. sztab. Andrzeja Rozmiarka. Następnie dzieci i młodzież zapoznali się z historią działań żołnierzy Wojska Polskiego poza granicami państwa oraz zwiedzili Salę Tradycji.

Dzięki uprzejmości Dyrektora ppłk Leszka Stępnia i przykładnej współpracy z Centrum oraz bardzo efektownej prezentacji przez Pana Andrzeja Korusa, strzelcy i uczniowie, w sumie 51 osób w tym 44 uczniów i 7 osób kadry,  mogli poznać historię i pracę żołnierzy i pracowników Centrum. W śród członków ZS są żołnierze z misji PKW.

image001Po tej niezwykłej lekcji historii uczniowie i członkowie ZS udali się do muzeum Wojska Polskiego.

W muzeum czekała ich miła niespodzianka w postaci bezpłatnych biletów wstępu. Za okazaną troskę składamy podziękowania Dyrekcji Muzeum i dla Biuro do Spraw Proobronnych.

Zwiedzono – ekspozycję stałą w Muzeum Wojska Polskiego ukazującą historię wojskowości polskiej od powstania państwa w X wieku do zakończenia II wojny światowej w 1945 roku. W porządku chronologicznym przestawiony został rozwój polskiej techniki wojennej i uzbrojenie charakterystyczne dla poszczególnych epok i rodzajów wojsk. Różnorodność przedstawionych zabytków – broń i uzbrojenie, mundury, sztandary, odznaki, ordery i odznaczenia, archiwalia – pozwala na wszechstronne poznanie tradycji oręża polskiego, a bogata ikonografia ilustruje najważniejsze bitwy naszych dziejów. Sale poświęcone są poszczególnym epokom historycznym. Łukasz Jędrzejczak-przewodnik po muzeum, któremu składamy podziękowania za dużą uprzejmość i łatwość przekazywanej wiedzy.

image003

Sala średniowiecza

Sala obejmuje okres wojskowości polskiej od X do wieku XV. Wystawa ukazuje zmiany w organizacji polskich sił zbrojnych od konnej drużyny książęcej i pieszych tarczowników do rycerskiego pospolitego ruszenia, zaciężnej jazdy kopijniczej i zaciężnej piechoty.

image004

Sala XVI-XVII wieku

W sali można obejrzeć uzbrojenie husarskie, piechoty polskiej tzw. autoramentu cudzoziemskiego oraz oficerów floty królewskiej Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej z pierwszej połowy XVII wieku, gdy prowadziliśmy wojny z Rosją, Szwecją i Turcją.

Sala Powstania Styczniowego
W styczniu 1863 r., poprzedzone falą manifestacji patriotycznych, wybuchło powstanie na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego. Po śmierci dyktatora Romualda Traugutta powieszonego przez Rosjan w Warszawie i wobec braku wsparcia rządów państw europejskich powstanie upada. W kwietniu 1865 roku zostaje schwytany ostatni dowódca partyzancki, ks. Stanisław Brzóska, następnie w maju powieszony w Sokołowie Podlaskim. Po klęsce naród polski dotykają okrutne represje. Oprócz licznych wyroków śmierci uczestnicy powstania są masowo zsyłani na Syberię, a ich majątki ulegają konfiskacie.

Przykłady biżuterii z okresu żałoby narodowej:

image005

Broszka w kształcie orła oraz krzyż z koronami cierniowymi

Sala II RP
Siły zbrojne II Rzeczypospolitej składały się z wojsk lądowych i marynarki wojennej. W wojskach lądowych rozróżniano bronie główne: piechotę, artylerię, kawalerię; bronie techniczne: łączność, broń pancerną, saperów, lotnictwo; bronie pomocnicze: żandarmerię i tabory. Zaplecze stanowiły różnego rodzaju służby: intendentury, uzbrojenia, poborowa, zdrowia, weterynaryjna, budownictwa, sprawiedliwości i duszpasterstwa. Wojsko Polskie liczyło wówczas średnio 280 – 320 tysięcy żołnierzy, co zapewniało Polsce czołowe miejsce wśród krajów europejskich pod względem liczebności sił zbrojnych. W ekspozycji ukazano ówczesne uzbrojenie wojska polskiego.

Sala Drogi do Niepodległości
Ekspozycja pod tym tytułem obejmuje okres 1914-1922, czasy od wybuchu I wojny światowej do zakończenia walk o granice odrodzonej Rzeczypospolitej. W sali przedstawione zostały mundury i uzbrojenie polskich formacji wojskowych: Legionów Polskich, Legionu Puławskiego, korpusów polskich w Rosji, Bajończyków i Armii Polskiej we Francji. Wzbogacają je ponadto odznaczenia oraz bogaty zespół odznak pamiątkowych ponad 130 szt. Przedmioty pamiątkowe związane są m.in. z Józefem Piłsudskim, kurtka mundurowa, szabla, ryngraf.

Trzecim punktem zaplanowanej wycieczki było zwiedzanie PGE Narodowy
PGE Narodowy zwiedzano z punktu widokowego, gdzie niemal wszyscy dali radę wejść po stromych schodach oraz inne widoki z sektorów. Obecnie podczas ferii zimowych na stadionie jest organizowanych wiele atrakcji i ciekawych form zwiedzania.

W imieniu organizatora chcemy podziękować za miłą współpracę Dyrektorom Szkół, opiekunom grup i samym uczestnikom.

Z Ramienia ZS:
st insp. ZS Roman Burek
st. sierż. ZS Wojciech Piotrowski
st. sierż. ZS Damian Szklarski
strz. ZS Krystian Gajek

zdjęcia:
Muzeum WP
Centrum Weterana
Rafał Arak
Wojciech Piotrowski
własne

koordynator z ramienia ZS
Roman Burek