17 października w Katowicach, w czasie wojewódzkiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej osoby zasłużone dla oświaty, z terenu województwa śląskiego, odznaczone zostały Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Wśród odznaczonych są nauczyciele, dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, pracownicy administracji i obsługi, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, pracownicy nadzoru pedagogicznego.
Wyróżniony medalem KEN został również Zastępca Komendanta Oddziału Częstochowa Związku Strzeleckiego insp. ZS Krzysztof Ciupis, nauczyciel z trzydziestoletnim stażem pracy w oświacie.

Tekst na podstawie informacji Kuratorium Katowickiego.

Zdjęcia: zbiory własne