W dniu 14 października 2018 na terenie gminy Garbatka-Letnisko odbyły się uroczystości upamiętniające 104. rocznicę bitwy pod Laskami-Anielinem oraz 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

Obchody rozpoczęły się uroczystym odsłonięciem tablicy pamiątkowej na terenie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, a następnie główna część przed Pomnikiem Mauzoleum Legionistów w Żytkowicach.

Uroczystości patriotyczno-religijne odbyły się przed Pomnikiem Mauzoleum w Żytkowicach, gdzie odprawiono polową Mszę św., a na koniec zgodnie z ceremoniałem WP Apel Pamięci. Całość uroczystości patriotyczno-religijnych uświetniła kompania honorowa WP z pocztem sztandarowym z 42 BLSz w Radomiu za staraniem Związku Strzeleckiego.

Następna część uroczystości rekonstrukcja bitwy odbyła się w wsi Brzustów, gdzie przedstawiono rekonstrukcję Bitwy pod Laskami-Anielinem z października 1914 roku.

Bitwa ta miała miejsce w dniach 22-26 października 1914 roku. Brała w niej pod dowództwem Józefa Piłsudskiego I Brygada Legionów Polskich, która natarła na Rosjan w okolicach wsi Laski, na przedpolach Twierdzy Iwanogrodzkiej obecnie Dęblin. Tereny te zostały przez armię carską wyjątkowo dobrze przygotowane do obrony, co sprawiło, że wygrana z nimi była bardzo dużym wyzwaniem. Warto przypomnieć, że w bitwie pod Laskami ranny (pierwszy i ostatni raz) został od szrapnela w głowę Józef Piłsudski, który zamieszkiwał kwaterę z numerem 59.

W boju na przedpolach twierdzy, żołnierze Piłsudskiego wykazali się męstwem i wojskowym kunsztem za co zostali upamiętnieni na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie na jednej z tablic napisem „LASKI ANIELIN 21-24 X 1914”

W uroczystościach z ramienia Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego reprezentowali, pchor. ZS Rafał Bociąg oraz sekc. ZS Robert Draganek.

Artykuł i zdjęcia:
Arleta Woszczyk i Rafał Bociąg