W niedzielę 30.08.2015 nakielski Oddział Związku Strzeleckiego wizytował Komendant Główny st. insp. ZS Roman Burek. Była to okazja do zapoznania się z działalnością oddziału.

Związek Strzelecki powstał w roku 1910 i m.in. przygotował naród Polski do odzyskania niepodległości po I wojnie światowej (na jego bazie powstała struktura wojskowa Legionów Polskich). W Nakle w pierwszej połowie tego roku powstał oddział Związku Strzeleckiego, który nawiązuje do ponad 100-letnich tradycji.

W czasie wizyty Komendant Główny odebrał ślubowanie od dwóch kandydatów. Uroczystość złożenia Przyrzeczenia Strzeleckiego odbyła się w gościnnych progach nakielskiego Muzeum Ziemi Krajeńskiej, a kandydaci składali ślubowanie na sztandar Powstańców Wielkopolskich.

Po uroczystości ślubowania odbyło się robocze spotkanie, na którym Komendant nakielskiego Oddziału druz. ZS Sławomir Polaków prezentował dotychczasową działalność m. in. odbyte szkolenia paramilitarne, strzelania z broni sportowej, udział w festynach i imprezach, wycieczki integracyjne itp. Omówiono plany oddziału na najbliższy czas. Komendant Główny przedstawił historię i plany rozwoju ZS oraz udzielił wskazówek członkom oddziału w kwestii dalszego działania.

Starszy inspektor ZS Roman Burek zapoznał się z dziejami Nakła i okolic. Podkreślił dużą aktywność nakielskiego oddziału w działaniach na swoim terenie, choć istnieje niespełna pól roku.