W minioną sobotę Związek Strzelecki Oddział Bydgoszcz przeprowadził szkolenie z nawigacji terenowej.Trening objął swoim zakresem następującą tematykę:

– rodzaje północy,
– skale map,
– znaki topograficzne,
– orientacja w terenie,
– techniki wyznaczania stron świata bez kompasu i mapy,
– pomiar i wyznaczanie azymutów (magnetyczny/topograficzny),
– obliczanie uchylenia magnetycznego dla mapy,
– wyznaczanie marszruty, szkic drogi marszu, „jodełka”
– techniki wykorzystywane w trakcie marszu na azymut: prowadnica, wizura, marsz po poziomicy,
– obchodzenie przeszkód terenowych: na azymut, w bok po prostopadłej na równoległą.

Ponadto każdy z uczestników miał okazję poznać swoją ilość parokroków na odległości 100 m mierzoną zarówno dla marszu po drodze jak i na azymut. Trening nie obył się również bez rozkładania i składania karabinka AKM. Szkolenie zakończyło się sprawdzianem zdobytej wiedzy.

Uczestnicy po wcześniejszym wyznaczeniu marszruty na mapie i przeliczeniu zadanych odległości na indywidualną ilość parokroków, mieli za zadanie niepostrzeżenie przemieścić się w terenie, maszerując na wytyczone azymuty. Spostrzeżenie każdego z uczestników kosztowało dodatkowe 5 minut doliczane do łącznego czasu wykonania zadania. Trasa obejmowała marsz na wyznaczone 4 azymuty o łącznej długości odcinków 3,1 km (łączna minimalna długość marszu w dwie strony – 6,2km), a każdy z uczestników był wypuszczany indywidualnie w odstępach 5-cio minutowych. Na końcu każdego odcinka znajdowały się ukryte paczki z kodami. Celem każdego strzelca było ich odnalezienie i spisanie unikalnych kodów. Na trasie czekały przeszkody terenowe, które należało obejść używając poznanych wcześniej technik.

Serdecznie dziękujemy Leśnictwu Kamieniec za otwartość na nasze działania i udostępnienie infrastruktury na potrzeby przeprowadzenia części teoretycznej oraz WKU Bydgoszcz za okazane wsparcie w postaci dostarczenia nagród dla zdobywców trzech najlepszych czasów.