Alleluja dziś śpiewajmy, Bogu cześć i chwałę dajmy.

Niech Zmartwychwstały Chrystus, który pokonał śmierć,
obdarza wszelkimi łaskami i zdrowiem,
a radość Świąt Wielkanocnych
napełnia wiarą, nadzieją i miłością

Surrexit Christus, Alleluja!

Komendant Główny
Związku Strzeleckiego
Roman Burek