Już po raz piąty strzelcy z Oddziału Kraków im. Pierwszej Kompanii Kadrowej wzięli udział w widowisku „Polska Dziś Woła Nas”, które jest owocem współpracy Oddziału z JaNowym Teatrem na czele z Panią Barbrą Surzyn, która jednocześnie wyreżyserowała ww. spektakl. Tym razem aktorzy-amatorzy pojawili się na deskach bestwińskiego Domu Strażaka dnia 10 marca 2018 roku. Spektakl był jednocześnie inauguracją obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości w gminie Bestwina.
Spektakl „Polska dziś woła nas” opowiada historię zgrupowania partyzanckiego Narodowych Sił Zbrojnych VII Okręgu Śląskiego pod dowództwem kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”. To widowisko o młodych ludziach, którzy w tamtych czasach autentycznie żyli wartościami „Bóg, honor, Ojczyzna” i którzy w imię tych wartości podjęli walkę z ideologią zła ubraną w fałszywe hasła o „wolności”, dobrobycie”, „służbie narodowi”. Ponieważ byli niezłomni w swoich postawach – czerwona zaraza reżimu komunistycznego, jaka rozlała się po naszym kraju w 1945 roku za główny cel obrała ich zagładę. Jesienią 1946 roku w wyniku operacji „Lawina” podstępem wymordowano ponad stu z nich. Spektakl złożony był z 11 scen. Z jednej strony ukazały one świat żołnierzy niepodległościowego podziemia i ich rodzin zmagających się po II wojnie światowej z narzuconą komunistyczną ideologią, a z drugiej strony środowisko tzw. nowej władzy – jej służalczość wobec sowieckiego najeźdźcy i bezwzględność. Sceny patriotyczne w widowisku przeplatają się z tzw. scenami reżimowymi, co wyostrza i wzmacnia kontrast tych dwóch światów.

Art, Foto: st. sierż. ZS inż. Mateusz Wałęka