Zarząd Główny ZS postanowił zwołać Walne Zebranie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.

Zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Związku Strzeleckiego, które odbędzie się w dniu 29 czerwca (czwartek) 2023 roku. Adres: Radom (26-610) ul. Rynek 15, siedziba władz Związku Strzeleckiego (Centrum Organizacji Pozarządowych) sala nr 1,06.

Pierwszy termin: godzina 17.00.

Drugi termin: godzina 17.30.

PROGRAM NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, sprawdzenie listy obecności.
  2. Wybór Przewodniczącego obrad.
  3. Przyjęcie regulaminu obrad.
  4. Wybór Protokolanta obrad.
  5. Przyjęcie programu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie:
    • a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie Walnego Zebrania.