W dniu 16.06.16 troje strzelców z instruktorem drużynowym ZS Pawłem Merlińskim z oddziału Kępno brało udział w lekcji pokazowej w gimnazjum w Łubnicach w woj łódzkim. Tematem lekcji było ,,Współczesne uzbrojenie strzeleckie,,. Strzelcy przygotowali prezentację multimedialną połączoną z prezentacją kilku jednostek broni oraz prelekcją o tym uzbrojeniu. Lekcja ta była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, uczniowie nie chcieli wypuścić naszych prelegentów ze szkoły. Zanęta została rzucona czekamy na połowy młodych strzelców. Natomiast w dniu 18.06.16 strzelcy brali udział w zajęciach taktycznych podczas których trenowane były podstawowe formacje patrolowe oraz ochrona przeciwchemiczna pojedynczego strzelca.
Nasi strzelcy czekają niecierpliwie na następne zajęcia.
K.Owczarek