Czołem!

W ostatni czwartek na terenie całej Polski świętowaliśmy 227 rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 maja. W naszym Oddziale dzień 3 maja stał się szczególnym świętem podczas, którego nasi członkowie otrzymują awanse a kandydaci składają Przyrzeczenie.

Uroczystości rozpoczęliśmy od Mszy Świętej w Parafii pod wezwaniem św. Macieja Apostoła w Andrychowie, podczas, której Komendant Główny st. insp. ZS Roman BUREK odebrał Przyrzeczenie od pięciu nowych Strzelców oraz jedenastu pierwszych Orląt w naszych szeregach. W czasie Mszy Świętej uhonorowaliśmy wspierające nas od samego początku osoby. Wraz z czwórką zasłużonych Strzelców zostali uhonorowani Ryngrafem Związku Strzeleckiego przez Komendanta Głównego – Ksiądz Proboszcz Stanisław Czernik, Ksiądz Krzysztof Sordyl oraz Pani Barbara Surzyn – duchowa liderka Teatru JaNowego.

Po mszy w asyście kompanii honorowej naszego Oddziału oraz sztandarów Komendant Główny wraz z Komendantem naszego Oddziału sierż. ZS Mateuszem WAŁĘKĄ złożyli wiązankę kwiatów przy kościelnej „Andrychowskiej Golgocie”.

Gdy uroczystości kościelne dobiegły końca zaproszeni goście udali się do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Polskich Noblistów w Andrychowie, gdzie rodzice wraz z nowo zaprzysiężonymi Strzelcami i Orlętami świętowali przyjęcie do naszej organizacji. Każdy z nowo przyjętych osób otrzymał dyplom wraz z legitymacją strzelecką, która to uprawnia do noszenia munduru oraz świadczy o przynależności do Związku Strzeleckiego.

W między czasie nie zabrakło także wcześniej wspomnianych awansów. Osoby, które zdały Kurs Podoficerski z wynikiem pozytywnym otrzymały świadectwo ukończenia kursu oraz akt mianowania na pierwszy stopień podoficerski – sekcyjny ZS. Dwóch z nich zostało wyróżnionych szczególnie, ponieważ zdali kurs z wynikiem bardzo dobrym, co pozwoliło im na weryfikację na drugi stopień podoficerski – drużynowy ZS.

Dalsza część miała charakter pikniku – były pokazy taktyki wojskowej, pokaz sprzętu oraz innych umiejętności a to wszystko przy pięknej majowej pogodzie i słodkim poczęstunku.

Na tą chwilę Związek Strzelecki Oddział Kraków im. Pierwszej Kompanii Kadrowej liczy trzydzieści jeden osób w tym: dwudziestu Strzelców oraz jedenaście Orląt. Jesteśmy bardzo dumni, że nasz Oddział dzięki serdeczności tak wielu ludzi w przeciągu zaledwie półtora roku rozrósł się do takich rozmiarów. Mamy nadzieję, że to nie koniec a dopiero początek.

Na koniec z całego serca chcielibyśmy bardzo podziękować firmie MASPEX dzięki, której otrzymaliśmy wsparcie w postaci napojów i soków na ten piękny i uroczysty dzień.

Ze strzeleckim pozdrowieniem

Strzelcy ze Związku Strzeleckiego Oddziału Kraków im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

ART: sierż. ZS Mateuszem WAŁĘKA, Zdjęcia, Panie: Paluch, Szlagor oraz Zdrada