Uroczyste posiedzenie Zarządu Związku Strzeleckiego z Wiceministrem MON Wojciechem Skurkiewiczem, Szydłowiec 7 kwietnia 2018 r.

Część pierwsza (uroczystość przy pomniku Marszałka Piłsudskiego). Godzina 10:00.

 1. Rozprowadzenie posterunku honorowego strzelców przed pomnikiem Marszałka Piłsudskiego w Szydłowcu.
 2. Wprowadzenie pododdziału honorowego ZS wraz z pocztem sztandarowym.
 3. Złożenie meldunku Panu Wiceministrowi przez Dowódcę Uroczystości.
 4. Przegląd pododdziałów przez Pana Wiceministra w asyście Dowódcy Uroczystości.
 5. Przywitanie pododdziałów przez Pana Wiceministra.
 6. Hymn Państwowy.
 7. Powitanie gości przez Komendanta Głównego ZS.
 8. Przemówienie Wiceministra Wojciecha Skurkiewicza.
 9. Przemówienia gości (opcjonalnie).
 10. Wręczenie odznaczeń przez Pana Wiceministra medal ,,Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
 11. Wręczenie innych odznaczeń.
 12. Apel pamięci.
 13. Złożenie wiązanek kwiatów.
 14. Defilada pododdziału honorowego ZS.
 15. Meldunek o zakończeniu uroczystości i pamiątkowe zdjęcia.
 16. Odprowadzenie posterunku honorowego sprzed pomnika.

 

(Przejazd najważniejszych gości, przemarsz kompanii honorowej oraz pozostałych uczestników do miejsca posiedzenia Zarządu ZS, adres: Szydłowiec ul. Kościuszki 128A budynek administracyjny spółki Comes około 700 metrów),

Część druga (uroczyste posiedzenie Zarządu ZS). Godzina 10:30.

Oktawa wielkanocna.

Przerwa na kawę, możliwość prowadzenia rozmów i dyskusji, kadra ZS (10:30-11:30).

Część robocza posiedzenia (sala konferencyjna I Piętro, stół dla 18 osób). Godzina 11:30.

Podjęcie Uchwał m. in. w sprawach:
1) sztandaru ZS,
2) kompanii honorowej,
3) regulaminów, legitymacji,
4) innych.

Część trzecia (Obiad w Sali Rycerskiej Zamek w Szydłowcu). Godzina 13:00.

Komendant Główny ZS

st. insp. ZS Roman Burek