Kontynuując tradycję naszych przodków, Zarząd ZS ustanowił Ryngraf za zasługi dla Związku Strzeleckiego.

Ryngraf staje się dla nas „duchową tarczą”, która będzie chronić od wszelkiego zła i świadczyć o naszym patriotyzmie.

Ryngraf może być przyznawany członkom ZS i wyróżniającym się osobom, które włożyły znaczny wkład w budowę i rozwój ZS, realizowały testament Największego Polaka – Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz za wybitne osiągnięcia w krzewieniu Kultury Polskiej, działalności patriotycznej, miłości do Ojczyzny i wartości chrześcijańskich.

Na rewersie ryngrafu została wpisana rota Przyrzeczenia Strzeleckiego.

Ryngraf będzie nadawany uchwałą Zarządu ZS na wniosek Kapituły ryngrafu. Nadawanie ryngrafu regulują zasady zawarte w regulaminie.

Pierwsza pula odznaczonych ryngrafem zostanie dokonana w dniu 7 kwietnia.

 

Komendant Główny ZS

st. insp. ZS Roman Burek