Dobiegł końca pierwszy dzień szkolenia członków organizacji proobronnych w 3. Batalionie Drogowo – Mostowym w Chełmnie. Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie form i metod wsparcia szkolenia organizacji proobronnych przez jednostki wojskowe Dowództwa Generalnego.
W dniu dzisiejszym omówione zostały zasady współpracy resortu obrony narodowej z partnerami społecznymi, w tym zasady i tryb zlecania zadań publicznych. Drugi dzień przewidziany jest na praktykę i obejmie m.in. zagadnienia ze szkolenia strzeleckiego, łączności, szkolenia inżynieryjno-saperskiego, OPBMR i sanitarnego.
Przedsięwzięcie organizowane jest przez Biuro do Spraw Proobronnych i Departament Komunikacji Społecznej.