W dniu 22 października 2015 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Komendą Uzupełnień w Bydgoszczy reprezentowaną przez Pana ppłk Adama CIESIELSKIEGO, a Oddziałem Bydgoszcz ZS reprezentowanym przez komp. ZS Jacka GRALAKA. Złożone podpisy pod Porozumieniem rozpoczynają nowy etap współpracy oraz zobowiązuje nas do zwiększonego wysiłku na rzecz szkolenia strzelców z bydgoskiego oddziału ZS oraz kadetów klas mundurowych. Zgodnie z porozumieniem będziemy chcieli:
-podejmować wszelkie inicjatywy mające na celu prowadzenie działalności w zakresie promocji wojska i obronności Państwa;
– wzajemnej współpracy w zakresie działań promocyjno- informacyjnych mających na celu pozyskiwanie kandydatów do zawodowej służby wojskowej, Narodowych Sił Rezerwowych oraz służby przygotowawczej na terenie administrowanym przez WKU w Bydgoszczy;
– podejmować wspólne przedsięwzięcia realizowane w środowisku młodzieżowym, byłych żołnierzy w zakresie pozyskania wysoko wykwalifikowanych kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych, służby przygotowawczej i zawodowej służby wojskowej.