Pierwszy dzień szkolenia poligonowego dla Europejskiego Liceum Służb Mundurowych za nami. Był to dzień, który obfitował w bardzo wiele wrażeń. Rozpoczął się od apelu otwierające Szkolenie, po postawieniu zadań na pierwszy dzień i krótkim treningiem kondycyjnym kolumna transportowa udała się na miejsce dyslokacji. Jednym z pierwszych z postawionych zadań – wyznaczyć służby dyżury, ochronę i przystąpić do budowy bazy. Po wzorowy wykonaniu zadania przystąpiliśmy do realizacji planu szkoleniowego który na pierwszy dzień zakładał:
– Łączność i sposoby prowadzenia korespondencji
– Regulaminy oraz musztra
– Szyki oraz sposoby wzajemnego ubezpieczenia się. Wycofywanie się z terenu pod ostrzałem
– Posterunek obserwacyjny
– Walka wręcz
O godzinie 21.00 Komendant obozu pchor. ZS Stefan Chałat odebrał meldunek od dowódcy zgrupowania sierż. ZS Przemysława Żach – W czasie realizacji zadań obyło się bez większych incydentów a szkolący się, postawione zadania realizują sumiennie i z zaangażowaniem. Dzień szkoleniowy zakończył się wieczornym apelem jednak nie dla wszystkich był to koniec na stanowiskach służbowych pozostały służby dyżurne, warta obozu a o 22 w teren wyruszył patrol którego zadaniem było rozpoznanie oraz założenie tymczasowego posterunku.