1 grudnia 2018 roku o godzinie 11:00 ponad setka ochotników złożyła w Zgierzu przysięgę wojskową, stając się tym samym żołnierzami 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W trakcie 16 dni intensywnego szkolenia podstawowego każdy dzień i wieczór w 91. batalionie lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej kandydaci na żołnierzy spędzali na punktach szkoleniowych, które zakresem obejmowały zagadnienia z taktyki oraz szkolenia ogniowego.
Dzięki dużemu zaangażowaniu kadry kandydaci na żołnierzy uzyskali świetne rezultaty końcowe. Wśród gości obecnych na przysiędze znajdował się m.in. dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła. W szkoleniu brało udział 4 strzelców z Oddziału Skierniewice. Wszyscy za swoje zaangażowanie i postawę znaleźli się pośród (8) żołnierzy wyróżnionych listem gratulacyjnym od płk Pawła Wiktorowicza, dowódcy 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Sami strzelcy wyrażają chęć podziękowania całej kadrze szkoleniowej za profesjonalizm, z jakim realizowano zagadnienia.

Pierwsze szkolenie rotacyjne nowych żołnierzy TSW odbędzie się już w styczniu.

W imieniu Związku Strzeleckiego oraz własnym wszystkim wyróżnionym składam wyrazy szacunku i uznania życząc dalszych sukcesów zawodowych, na niwie strzeleckiej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Zdjęcia własne, autor artykułu Roman Burek – Komendant Główny ZS