W dniu 1grudnia 2021 roku  w hallu Marszałka Sejmu w gmachu Sejmu RP przy ul. Wiejskiej w Warszawie nastąpiło otwarcie wystawy pt: „Honor i Duma“. W ceremonii otwarcia wystawy, pomimo licznych obowiązków, wzięła udział  Pani Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek. Organizatorami wystawy są Pani Poseł na Sejm RP Joanna Fabisiak oraz płk rez. Wojska Polskiego Waldemar Baranowski.

Wystawa została opracowana z okazji 110-tej rocznicy powstania Związku Strzeleckiego, jednak ze względu na pandemię nie mogła być wyeksponowana w ubiegłym roku. Składa się z 11-stu  paneli przedstawiających m.in.  historię Związku Strzeleckiego od jego powstania w 1910 roku do czasów współczesnych, kopii archiwalnych dokumentów oraz odznak wojskowych  z lat 1910 – 39 wraz z opisami oraz repliki munduru polskiego oficera wojsk lądowych wz.1917.

W swoich przemówieniach otwarcia Pani Poseł na Sejm RP Joanna Fabisiak oraz płk rez. Waldemar Baranowski podkreślili, że wystawa oprócz przedstawienia elementów wiedzy historycznej ma również stanowić przekaz i źródło inspiracji dla obecnych członków Związku Strzeleckiego oraz zachętę do kontynuowania tradycji strzeleckich szczególnie wśród młodego pokolenia.

Zadaniem wystawy jest również przypomnienie najważniejszych etapów budowy polskich struktur wojskowych w przededniu odzyskania niepodległości naszego kraju w 1918 roku jak również jej szczególny wpływ na ukształtowanie przyszłych kadr Wojska Polskiego niepodległej i zjednoczonej ojczyzny.

W uroczystości uczestniczyła delegacja Związku Strzeleckiego: Komendant Główny, starszy inspektor ZS Roman Burek wraz z nim dziewczęta i chłopcy z terenowych struktur Związku Strzeleckiego –  uczennice i uczniowie częstochowskich i radomskich liceów, szczególną sympatię wzbudziła obecność orląt Związku Strzeleckiego – uczniów Szkoły Podstawowej z Szydłowca. Udział najmłodszych obywateli w zajęciach programowych organizacji strzeleckich jest  ważny nie tylko ze względów społecznych i patriotycznych ale również jako forma przeciwdziałania i zapobiegania skutkom dzisiejszej pandemii a zwłaszcza szerzącej się depresji wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Warto wspierać i wspomagać taką działalność“ – podkreśliła Pani Poseł Joanna Fabisiak w czasie rozmów z kierownictwem  i zaproszoną młodzieżą ze Związku Strzeleckiego na  spotkaniu i wspólnym posiłku po uroczystości.

W swoim wystąpieniu Komendant Główny Związku Strzeleckiego st. insp. ZS Roman Burek omówił główne cele i zadania programowe realizowane na zajęciach z dziećmi i młodzieżą. Podkreślił, iż dobrze wyszkoleni i przygotowani członkowie ZS stanowią wartościową bazę rekrutacyjną dla struktur Sił Zbrojnych RP w tym Wojsk Obrony Terytorialnej.

Obecny na uroczystości przedstawiciel rodu Kulów oraz spadkobierca dziedzictwa płk. Leopolda Lisa-Kuli – Bartosz Kula potwierdził w swoim wystąpieniu zasadność organizowania takich przedsięwzięć oraz przekazał podziękowania w swoim imieniu oraz rodziny za krzewienie wiedzy o jego słynnym przodku.

W uroczystości otwarcia wystawy wzięli również udział: delegacja Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, przedstawiciele Dowództwa Garnizonu m.st. Warszawy, Muzeum Wojska Polskiego, Centralnej Biblioteki Wojskowej im. J. Piłsudskiego, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP  oraz Warszawskiego Bractwa Kurkowego im. Jana Kilińskiego

Ze względu na obostrzenia sanitarne na terenie Sejmu – wymogiem było noszenie maseczki.

Prezentujemy kilka z bardzo wielu zdjęć.